Materiaalipankki

Tietoa materiaalipankista ja hankkeesta: Ilmiöoppiminen ja lastenkirjat.
Tehtävien tekijänoikeudet: CC BY-NC.


Löytyi 69 kpl materiaaleja.
Sivu 2 / 7

Ilmastonmuutos nyt

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki,  Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä opetellaan tiedonhakua ja esityksen tekoa ja esittämistä esim. PowerPoint tai Prezi työkaluilla. Tarkoituksena on virittää luokassa keskustelua ilmastonmuutos-teemasta. Kirja tarjoaa sopivan viitekehyksen/johdannon aiheeseen.

Tehtävän kesto: n. 1,5 h

Hakusanat: ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, Pohjois-Atlantin Oskillaatio, tietotekniikka, viestintätekniikka, äidinkieli, ympäristöoppi, biologia, maantiede, elämänkatsomustieto.

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Excel -harjoitus: Ilmastonmuutos North Endissä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Opetellaan exelin käyttöä ilmastonmuutokseen liittyen. Oleellisena on huomata kuinka Excel -kuvaajat pystyvät tehokkaasti esittämään kirjassa esintyneen Pohjois-Atlantin Oskillaation.

Tehtävän kesto: n. 1 h

Hakusanat: ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmaston kylmeneminen pohjoisessa, Pohjois-Atlantin Oskillaatio, tietotekniikka, viestintätekniikka, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Aikajana Teemestarin kirjan tapahtumista

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävänä on laatia aikajana kirjan tapahtumista ja siitä, mitä on tapahtunut entismaailmassa ja hämärän vuosisadalla. Tehtävä opettaa hyödyntämään taulukoitujen tietojen käyttöä visuaalisen aikajanan luomisessa ja tekijänoikeusvapaan materiaalin käyttöä, mutta haastaa myös pohtimaan ilmastonmuutokseen vaikuttavia seikkoja.

Tehtävän kesto: Kirja pitää olla luettuna ennen tehtävän tekemistä. Aikajanan laatimiseen menee arviolta 1-2 oppituntia

Hakusanoja: tietotekniikka, historia, maantieto, aikajana, tekijänoikeudet, Knightlab

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Kuka hän on? Oikea vai väärä?

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Kirjan hahmoista on kolme vihjekorttia. Korteissa on hahmojen tuntomerkkejä, paikkoja, tapahtumia, ominaisuuksia, taitoja, joiden avulla hahmon voi tunnistaa. Yksi hahmoista on kuitenkin väärällä identiteetillä, hän ei esiinny kirjassa. Tehtävänä on löytää oikeat hahmot ja tunnistaa väärä hahmo.

Vihjekortit on tallennettu tekstimuodossa QR-koodeihin, jolloin ne voi lukea vain matkapuhelimen tai tabletin kameralla. Oppilas voi tehdä QR-koodeja myös lisää.

Hakusanoja: QR-koodi, matkapuhelin, tietotekniikka, mobiililaitteet

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Tulevaisuus ilmastonmuutoksen jälkeen

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. Otava 2017. Kirjan tiivistelmä

Tunnilla käydään itsenäisen pohdinnan ja ryhmäkeskustelun avulla läpi ilmastonmuutokseen ja pakolaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi harjoitellaan ajatusten vaihtoa ja fiktiivisen tekstin ymmärtämistä yhteiskunnallisena kannanottona tai metaforana.

Tehtävän kesto: 75 min

Hakusanat: draama, pakolaisuus, ilmastonmuutos, äidinkieli, dystopia

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Kuvitteellisten sanomalehtien laatiminen pohjautuen teoksen Kodittomien kaupunki maailmaan

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävänä on laatia sanomalehtitekstejä Kodittomien kaupunki -kirjan kuvitteelliseen dystopiaan pohjautuen. Tarkoitus on tarkastella kriittisesti kirjan maailmaa ja pohtia sen mahdollisia ongelmia. Samalla harjoitellaan ryhmätyötaitoja, tekstilajeja, kirjoittamista, sanomalehden rakennetta ja mahdollisesti myös TVT-taitoja. Tehtävässä voidaan ylittää oppiainerajat esimerkiksi tekemällä yhteistyötä kuvaamataidon, biologian tai kielten opettajien kanssa.

Tehtävän kesto: 75 min x 2–3

Hakusanat: ilmastonmuutos, pakolaisuus, ympäristö, kestävä kehitys, tulevaisuus, äidinkieli, dystopia, yhteiskunta, tekstilajit, uutinen, pääkirjoitus, mielipidekirjoitus, artikkeli, mainos, sanomalehti, ryhmätyötaidot

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Oman kirjan luominen Linnunsitojan maailmasta

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. Otava 2017. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän tarkoituksena on yhteisen tulkinnan luominen Helena Warisin Linnunsitojasta (2017) Book Creator -sovelluksen avulla. Jos oppilailla ei ole käytössä iPadeja, tehtävän voi yhtä hyvin tehdä tietokoneella tai käsin vihkoon. Tehtävässä eläydytään yhdessä kirjaan ja mietitään juonen kehittymistä ensin kirjan puolivälissä ja sitten kirjan päätyttyä. Tehtävissä oppilaat pääsevät käyttämään luovuuttaan monipuolisesti ja valitsemaan mieleisiään työtapoja. Tehtävässä käytetään kuvia, tekstiä ja omia piirustuksia.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanat: ilmastonmuutos, dystopia, ekokatastrofi, Book Creator, draaman kaari, tulkinta

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Kirje kodittomien kaupungista

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan kirjeen kirjoittamista. Oppilaat kehittyvät luovassa kirjoittamisessa ja oppivat kirjeen tekstilajia. Lisäksi oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen ilmiönä.

Tehtävän kesto: 1−2 oppituntia

Hakusanat: kirje, luova kirjoittaminen, askartelu, äidinkieli

Ikäryhmät:
Asiasanat: / /

Lue lisää »

Näytellen ilmastonmuutosta pakoon

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Luther, Annika: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan tv-uutisen tekemistä ja haastattelemista. Oppilaat tutustuvat tv-uutiseen tekstilajina sekä harjoittelevat näytelmän esittämistä haastattelun kirjoittamista. Oppilaat tutustuvat myös ilmastokatastrofiin toiminnallisesti.

Tehtävän kesto: 1−3 oppituntia

Hakusanat: näytelmä, draama, pakolaisuus, evakko, katastrofi, vedenpaisumus, ilmiöoppiminen

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Uusi asukas North Endissä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävä sisältää henkilösuhteiden analyysin harjoittelua sekä ideointia ryhmässä ja luovaa kirjoittamista. Tehtävien tavoitteena on kehittää sekä analysointitaitoa että luovaa tuottamista. Arvioitu kesto: 1 oppitunti.

Hakusanat: ilmastonmuutos, henkilösuhteet, ideointi, analyysi, luova kirjoittaminen, äidinkieli

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Sivu 2 / 7