Tutkimuskirjallisuus

Kirjaston kokoelmassa on lähes 5 900 alan tutkimusta, hakuteosta tai opinnäytettä, joita lainataan asiakkaille käsikirjastokappaleita lukuunottamatta. Tutkimuskirjallisuuden painopisteenä on kirjallisuuden ja kuvituksen tutkimus, mutta kokoelmaa täydennetään myös muulla kulttuuriin ja kasvatukseen liittyvällä tutkimuksella.

Kaikki tutkimuskirjallisuus on luetteloitu Onnet-tietokantaan. Tiedonhaun apuna ovat asiasanat, tiivistelmät ja luokkaviittaukset. Artikkelikokoelmista on yksityiskohtaiset osakohdetiedot; tuorein tutkimus on usein artikkelikokoelmina. Tiedonhaussa osakohdetiedot voi rajata myös haun ulkopuolle, mikäli etsii vain monografioita.

Tutkimuskirjallisuuden uutuusluettelot
Uudet tutkimuskirjahankinnat esitellään uutuusluetteloissa 12 kertaa vuodessa.

Kevät 2020
Syksy 2019
Syksy 2018
Kevät 2018

Tutkijoita palvelevat myös ammattilehtikokoelma, lehtileikekokoelma ja muut erikoiskokoelmat.

Opinnäytteet
Lastenkirjainstituutti on kerännyt tietoa Suomessa julkaistuista lasten- ja nuortenkirjallisuutta käsittelevistä opinnäytteistä vuodesta 1981 lähtien, jolloin julkaistiin selvitys Nuorisokirjallisuuden tutkimus Suomessa 1945–1981. Opinnäytteiden kartoituksen tarkoituksena on hyödyttää lastenkirjallisuuden tutkijoita, opiskelijoita ja kaikkia lastenkirjallisuuden parissa työskenteleviä ja siitä kiinnostuneita. Osa opinnäytteistä on talletettu ja luetteloitu kirjaston kokoelmaan. Instituutti ottaa mieluusti vastaan täydennyksiä kokoelmaan sekä lisätietoja valmistuneista tai tekeillä olevista opinnäytteistä.