Etsivää lukutaitotyötä

Etsivää lukutaitotyötä nuorten parissa: sanataidekasvattajien residenssitoiminta nuorisokeskuksissa 

Tamperelainen Sanataideyhdistys Yöstäjä ry toteutti yhteistyössä Tampereen kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa Etsivää lukutaitotyötä nuorten parissa: sanataidekasvattajien residenssitoiminta nuorisokeskuksissa – hankkeen lukuliikkeen valtionavustuksella noin vuoden aikana helmikuusta 2021 alkaen. Lastenkirjainstituutti vastasi hankkeen tutkimusosuudesta.

Etsivää lukutaitotyötä -hankkeen tavoitteena oli tuottaa kokemusta ja tietoa siitä, miten nuorisotilat voivat ympäristöinä toimia nuorten lukutaidon kehittämiseksi ja tukemiseksi sanataiteen keinoin. Hanke käsitti yhteensä kuusi sanataiteen projektia, jotka kohdennettiin Tampereen nuorisoteatterin, Tampereen Monitoimitalo 13:n, Kaukajärven yläkoulun 8. luokan poikien kouluvalmennusryhmän, alueellisten nuorisokeskusten sekä Discordin Nuorten Tampere -serverin toiminnan piirissä oleville nuorille. Menetelminä toimivat käsikirjoittaminen, rap-lyriikka, kirjallisuusterapeuttisiin menetelmiin perustuvat harjoitukset, suullinen tarinankerronta ja sanataiteen verkkoresidenssi.  Työpajoihin osallistui kaikkiaan reilut sata tamperelaista nuorta, jotka olivat iältään 12–29-vuotiaita. Enemmistö osallistujista oli 12–16-vuotiaita. Residenssitoiminnan tavoitteena oli tavoittaa nuoret siellä, minne he itse hakeutuvat viettämään aikaa, ja rakentaa mahdollisuuksien mukaan pysyvää toimintaa heitä kiinnostavien aiheiden ympärille.

Nuorisokeskuksissa tapahtuvassa toiminnassa oleellista oli työpajojen mukauttaminen osaksi nuorten omaa vapaa-ajanviettoa sekä korostaa nuorten omaa aktiivisuutta ja tekijyyttä. Sen sijaan, että nuoret olisivat osallistuneet valmiiksi suunniteltuun ohjelmaan tai sisältöihin, työpajat syntyivät tiiviisti yhdessä tekemällä. Hankkeessa sanataide ja oma kielellinen ilmaisu käsitettiin väylänä luku- ja kirjoitusinnon kehittymiseen. Lähtökohtana oli ajatus, että oman tekstin tuottaminen edesauttaa nuorta motivoitumaan ja kokemaan itsensä kirjoittajaksi, ja mielenkiintolähtöisen sanataiteen kautta myös lukeminen näyttäytyy houkuttelevana ja mielekkäänä. Oikeinkirjoitusta oleellisempana hankkeen keskeisenä periaatteena oli rohkaisu omaan ajatteluun ja omien mielenkiinnon kohteiden tunnistamiseen sekä kirjalliseen ja kerronnalliseen itseilmaisuun.

Lastenkirjainstituutin sivuilla julkaistu menetelmäopas esittelee hankkeen sisältöjen myötä kehittyneitä käytäntöjä ja sanataiteen menetelmiä, joita voivat lukutaitotyössä hyödyntää ja soveltaa äidinkielen-, sanataiteen- ja kirjallisuusalan osaajien lisäksi myös monien muiden alojen ammattilaiset muun muassa nuorisotyössä, kouluvalmennuksessa, monialaisessa opetuksessa, nuorten kuntouttavassa työtoiminnassa, valmentavien- ja erityisluokkien opetuksessa sekä perusopetuksen lisäopetuksessa, nuorten harrastusryhmissä, iltapäivätoiminnassa ja muussa ohjatussa vapaa-ajantoiminnassa.

Menetelmät perustuvat nuorten kanssa yhdessä tekemiseen sekä positiiviseen pedagogiikkaan. Sisällöt ovat nuorten itse luomia: harjoituksissa painottuu mielenkiintolähtöisyys ja ne on luotu nuorten intressejä kuunnellen ja kohderyhmä huomioiden.

Menetelmäoppaaseen voi tutustua täällä.