Vuosikokoukset

Lastenkirjainstituutin sääntömääräiset yleiskokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa Lastenkirjainstituutin jäsenistöllä on mahdollista päästä keskustelemaan Lastenkirjainstituutin toiminnasta ja tutustumaan ajankohtaiseen toimintaan.

Kevätkokous 2020 pidettiin Lastenkirjainstituutissa keskiviikkona 22.4. klo 18.15.

Vallitsevan koronapandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi jäsenillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen etäyhteydellä. Kokous hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Koronapandemian vuoksi kokouksen yhteydessä ei järjestetty ohjelmaa eikä tarjoilua.

Syyskokous 2019 pidettiin Lastenkirjainstituutissa maanantaina 7.10. klo 18.15.

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen hallitukseen valittiin vuosiksi 2020-2022 erovuoroisten tilalle edelleen hallituksessa jatkavat Anne Alarto ja Leena Reiman sekä uusina jäseninä J. S. Meresmaa, Jaana Pesonen ja Niina Salmenkangas.

Virallisen kokousosuuden jälkeen Kuvittajat ry:n puheenjohtaja Jani Ikonen puhui aiheesta Kuvittajan silmin – lastenkirjallisuuden ajankohtaisuus.

Kevätkokous 2019 pidettiin Lastenkirjainstituutissa 16.4. klo 18.15.

Kokouksen jälkeen Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden apulaispormestari Johanna Loukaskorpi puhui aiheesta Lukemisen lumous ja välttämättömyys  ̶  Mitä kunnissa voidaan tehdä lukutaidon edistämiseksi?

Syyskokous 2018 pidettiin Kustannusosakeyhtiö Otavan tiloissa Helsingissä 3.10. klo 17 alkaen. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin Kustannusosakeyhtiö Otavan lasten- ja nuortenkirjatoimitukseen.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen sääntöihin tehdyt muutokset 7.5.2018. Uudistettujen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Koska nykyiseen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 15 jäsentä, hallituksesta ovat vuoden 2019 alusta lähtien valmiita jäämään pois Jouko Jokinen, Noora Miettinen ja Pia Vuorio. Heidän tilalleen ei valittu uusia jäseniä.

Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin syyskokouksessa Kaisa Ahvenjärvi, Jani Ikonen, Pirjo Kulju ja Kati Seppälä.

Kevätkokous 2018 pidettiin Lastenkirjainstituutissa 11.4. klo 18.15.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. Kokous hyväksyi myös hallituksen esityksen yhdistyksen sääntöjen uudistamisesta.

Kokouksessa oli vieraana sanataiteen valtakunnallinen läänintaiteilija Karoliina Suoniemi, joka kertoi läänintaiteilijan työstä.