Vuosikokoukset

Lastenkirjainstituutin sääntömääräiset yleiskokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa Lastenkirjainstituutin jäsenistöllä on mahdollista päästä keskustelemaan Lastenkirjainstituutin toiminnasta ja tutustumaan ajankohtaiseen toimintaan.

Kevätkokous 2021 pidettiin Lastenkirjainstituutissa ja etäyhteydellä keskiviikkona 7.4. klo 17. Kokous hyväksyi vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Koronapandemian vuoksi kokouksen yhteydessä ei järjestetty ohjelmaa eikä tarjoilua.

Syyskokous 2020 pidettiin Lastenkirjainstituutissa torstaina 1.10. klo 18.00. Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuosille 2021-2023 valittiin kuvittaja, graafinen suunnittelija, kuvataitelija Jani Ikonen.

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudelle 2021–2023 valittiin uudelle kaudella erikoiskirjastonhoitaja Jarna Hara ja uusina jäseninä väitöskirjatutkija Hanna Järvenpää ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Elina Mäntylammi. Jani Ikoselta jäävälle yhden vuoden hallituspaikalle valittiin kirjailija Tuula Korolainen vuodeksi 2021.

Lisäksi yhdistyksen sääntöihin lisättiin mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokoukseen hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen aikana.

Kevätkokous 2020 pidettiin Lastenkirjainstituutissa keskiviikkona 22.4. klo 18.15.

Vallitsevan koronapandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi jäsenillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen etäyhteydellä. Kokous hyväksyi vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Koronapandemian vuoksi kokouksen yhteydessä ei järjestetty ohjelmaa eikä tarjoilua.

Syyskokous 2019 pidettiin Lastenkirjainstituutissa maanantaina 7.10. klo 18.15.

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen hallitukseen valittiin vuosiksi 2020-2022 erovuoroisten tilalle edelleen hallituksessa jatkavat Anne Alarto ja Leena Reiman sekä uusina jäseninä J. S. Meresmaa, Jaana Pesonen ja Niina Salmenkangas.

Virallisen kokousosuuden jälkeen Kuvittajat ry:n puheenjohtaja Jani Ikonen puhui aiheesta Kuvittajan silmin – lastenkirjallisuuden ajankohtaisuus.

Kevätkokous 2019 pidettiin Lastenkirjainstituutissa 16.4. klo 18.15.

Kokouksen jälkeen Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden apulaispormestari Johanna Loukaskorpi puhui aiheesta Lukemisen lumous ja välttämättömyys  ̶  Mitä kunnissa voidaan tehdä lukutaidon edistämiseksi?

Syyskokous 2018 pidettiin Kustannusosakeyhtiö Otavan tiloissa Helsingissä 3.10. klo 17 alkaen. Kokouksen yhteydessä tutustuttiin Kustannusosakeyhtiö Otavan lasten- ja nuortenkirjatoimitukseen.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen sääntöihin tehdyt muutokset 7.5.2018. Uudistettujen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Koska nykyiseen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 15 jäsentä, hallituksesta ovat vuoden 2019 alusta lähtien valmiita jäämään pois Jouko Jokinen, Noora Miettinen ja Pia Vuorio. Heidän tilalleen ei valittu uusia jäseniä.

Erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin syyskokouksessa Kaisa Ahvenjärvi, Jani Ikonen, Pirjo Kulju ja Kati Seppälä.

Kevätkokous 2018 pidettiin Lastenkirjainstituutissa 11.4. klo 18.15.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. Kokous hyväksyi myös hallituksen esityksen yhdistyksen sääntöjen uudistamisesta.

Kokouksessa oli vieraana sanataiteen valtakunnallinen läänintaiteilija Karoliina Suoniemi, joka kertoi läänintaiteilijan työstä.