Aikajana Teemestarin kirjan tapahtumista

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävänä on laatia aikajana kirjan tapahtumista ja siitä, mitä on tapahtunut entismaailmassa ja hämärän vuosisadalla. Tehtävä opettaa hyödyntämään taulukoitujen tietojen käyttöä visuaalisen aikajanan luomisessa ja tekijänoikeusvapaan materiaalin käyttöä, mutta haastaa myös pohtimaan ilmastonmuutokseen vaikuttavia seikkoja.

Tehtävän kesto: Kirja pitää olla luettuna ennen tehtävän tekemistä. Aikajanan laatimiseen menee arviolta 1-2 oppituntia

Hakusanoja: tietotekniikka, historia, maantieto, aikajana, tekijänoikeudet, Knightlab

Tehtävänanto:

Lue Teemestarin kirja kokonaisuudessaan. Tämän tehtävän tekemisessä auttaa, jos teet kirjan tapahtumista muistiinpanoja lukemisen aikana. Muistiinpanoihin kannattaa myös kirjoittaa se, miltä sivulta muistiin merkitsemäsi tapahtumat löytyvät.

Mieti, miten kirjassa mainitut tapahtumat sijoittuvat ajallisesti toisiinsa, esimerkiksi kuinka pitkään on kulunut Hämärän vuosisadasta, mitä silloin on tapahtunut ja miten kirjan muut tapahtumat sijoittuvat ajallisesti suhteessa toisiinsa.

Tehkää 2-3 hengen ryhmässä vähintään kymmenestä tärkeimmäksi katsomastanne tapahtumasta aikajana Knightlab-työkalulla. Knightlabin käytöstä on erillinen ohje.

Opettajan ohje:

Opettaja voi tutustua esimerkkiaikajanaan ja yhteen tapaan siitä, miten Knightlabia voi käyttää, sekä halutessaan näyttää sitä oppilaille. Siinä on käytetty monipuolisesti Knightlabin eri ominaisuuksia. Tarkoitus ei ole, että oppilaat käyttävät kaikkia näitä. Esimerkki ei sisällä kirjan tapahtumia kattavasti.

Kun kirja on luettu, aikajanan saa todennäköisesti tehtyä 1-2 oppitunnin aikana. Opettajan harkinnan mukaan myös jotain muuta kirjaa voi käyttää pohjamateriaalina.

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: