Kuvittaja­bibliografia

Lastenkirjainstituutin Lastenkirjan kuvitustaide -selvitys sisältää laajan kuvittajabibliografian ja valikoiman tutkimusartikkeleita. Selvitystyön kohteena ovat kuvitetut lasten- ja nuortenkirjat vuodesta 1847 alkaen. Työ on osa laajempaa kuvituskartoitusta, jota on suunniteltu kuvitusalan ammattilaisten kanssa.

Kuvittajabibliografia sisältää henkilötietoja yli 830 kuvittajasta ja luettelon heidän kuvittamistaan kauno- ja tietokirjoista. Teoksia on mukana yli 6600. Voit hakea kuvittajien tai teosten tietoja monella eri tapaa tai käyttää apuna selauslistoja. Tietokanta on nyt saatu valmiiksi mutta kuvittaja- ja teostietojen tallentaminen on edelleen kesken. Myös artikkeliaineisto laajenee. Työ jatkuu vuoden 2022 syksyyn. Tutkimustyön etenemisen ja bibliografian julkaisemisen on mahdollistanut Jane ja Aatos Erkon säätiön tuki. Lue tarkemmin hankkeesta.

Lastenkirjan kuvitustaiteen selvitys palvelee sekä yleistä kuvitustaiteen tutkimusta ja museoiden ja kirjastojen näyttelytoimintaa että kaikkia kuvitustaiteesta kiinnostuneita harrastajia ja kuvitusten keräilijöitä. Selvityksen toivotaan innostavan myös opiskelijoita kuvitustaiteen tutkimuksen pariin. Palautetta otetaan mielellään vastaan sähköpostiin paivi.nordling(at)lastenkirjainstituutti.fi.

Katsauksia lastenkirjankuvitukseen

Kuvittajabibliografiaan liittyy kokoelma artikkeleita, jotka luovat yleiskatsauksia lastenkirjan kuvitustaiteeseen. Teema-artikkeleissa tarkastellaan erilaisia aihealueita kuten painotekniikan vaikutus kuvitustaiteeseen, lastenlehtien merkitys kuvittajille, valokuvakuvitetut lastenkirjat sekä Kalevalan lapsille ja nuorille kuvitetut laitokset. Tutustu teema-artikkeleihin.

Kirjoituksia kuvittajista

Kuvittajabibliografian kuvittajista kertovia artikkeleita on koottu omalle sivulleen. Maria Laukan kirjoittamat artikkelit on julkaistu alun perin Kuvittaja-lehdessä ja Ville Hännisen kirjoittamat Parnassossa. Artikkeleita on voitu päivittää digitoinnin yhteydessä. Kuvittajista kertovat artikkelit ovat listattuna kuvittajan sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Tutustu kuvittaja-artikkeleihin.