Kuvittaja­bibliografia

Kuvittajabibliografia on laaja kartoitus kotimaisesta lastenkirjan kuvitustaiteesta lähes 180 vuoden ajalta eli ensimmäisestä kuvitetusta kotimaisesta lastenkirjasta vuonna 1847 alkaen. Se tarjoaa useita tarkastelukulmia niin kuvitetun lastenkirjan kuin lapsuuden historiaan. Bibliografisten luetteloiden lisäksi selvitys sisältää valikoiman tutkimusartikkeleita, joiden avulla tarkastellaan tiettyä teemaa tai syvennetään kuvittajan henkilöä ja tuotantoa. Kuvittajabibliografia sisältää myös kuvitusoriginaalien sijaintitietoja. Lue tarkemmin hankkeesta.

Lastenkirjainstituutin toteuttama kuvitustaiteen selvitys palvelee sekä yleistä kuvitustaiteen tutkimusta ja museoiden ja kirjastojen näyttelytoimintaa että kaikkia kuvitustaiteesta kiinnostuneita harrastajia ja kuvitusten keräilijöitä. Selvityksen toivotaan innostavan myös opiskelijoita kuvitustaiteen tutkimuksen pariin.

Lastenkirjan kuvitustaide -hankkeen ohjausryhmä on lähettänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon, jossa esitetään kansallisia toimia kuvitustaiteen säilyttämiseksi ja kartoitustyön laajentamiseksi. Tutustu lausuntoon.

Katsauksia lastenkirjankuvitukseen

Kuvittajabibliografiaan liittyy kokoelma artikkeleita, jotka luovat yleiskatsauksia lastenkirjan kuvitustaiteeseen. Teema-artikkeleissa tarkastellaan erilaisia aihealueita kuten valokuvakuvitetut lastenkirjat, lapsikuvauksen muutokset 1970-luvulta tähän päivään sekä Kalevalan lapsille ja nuorille kuvitetut laitokset. Tutustu teema-artikkeleihin.

Kirjoituksia kuvittajista

Kuvittajabibliografian kuvittajista kertovia artikkeleita on koottu omalle sivulleen. Osa artikkeleista on uusia, osa aiemmin julkaistuja. Maria Laukan kirjoittamat artikkelit on julkaistu alun perin Kuvittaja-lehdessä ja Ville Hännisen kirjoittamat Parnassossa. Artikkeleita on voitu päivittää digitoinnin yhteydessä. Artikkelit on listattu kuvittajan sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Tutustu kuvittaja-artikkeleihin.

Valikoima kansitaidetta

Kuvakarusellissa esitetään näytteitä bibliografiassa mukana olevien teosten kansista. Varhaisin kotimainen kuvitettu teos on Zacharias Topeliuksen vuonna 1847 ilmestynyt Sagor, jonka on kuvittanut Emilie Topelius (1821-1885). Tästä on esillä kuvituskuva. Vanhin selvityksessä mukana oleva kuvittaja B. A. Godenhjelm on syntynyt 1799, nuorimmat ovat syntyneet 2000-luvulla. Uusimmat kuvitukset ovat vuodelta 2023.