Kansallinen lukudiplomisovellus -selvitystyö

Kuvituskuva.

Lastenkirjainstituutti tekee Lukuliikkeelle selvitystä kansallisen lukudiplomisovelluksen toteuttamisesta. Tavoitteena on suunnitella helppokäyttöinen ja innostava kansallinen lukudiplomi, jonka voi suorittaa ala- ja yläkoulussa sekä mahdollisesti toisella asteella.

Meneillään oleva lukudiplomin selvitysvaihe keskittyy diplomin tavoitteiden, käytön, sisällön ja kohderyhmien määrittelyyn. Tätä määrittelyä varten on laadittu kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa eri toimijoiden tarpeita ja näkemyksiä lukudiplomien suhteen. Vastausten pohjalta laaditaan suunnitelma kansallisesta lukudiplomisovelluksesta vuoden 2023 aikana.

Toivomme kyselyyn vastauksia niin lukudiplomeja käyttäviltä peruskoulun ja toiseen asteen opettajilta, diplomien parissa työskenteleviltä kirjastoammattilaisilta kuin kaikilta muiltakin aiheesta kiinnostuneilta. Kysely on auki 30.11.2022 asti.

Kysely on suljettu.

Kyselyn vastauksia käytetään anonyymisti ja niitä säilytetään vuoden 2023 loppuun saakka. Vastauksia käyttävät kansallisen lukudiplomin suunnitteluryhmä ja Lastenkirjainstituutin henkilökunta.

 

Lisätietoja selvitystyöstä:

Helmi Kalaja
Hankekoordinaattori
helmi.kalaja@lastenkirjainstituutti.fi

Lastenkirjainstituutin ja Lukuliikkeen logot.