Tulevaisuus ilmastonmuutoksen jälkeen

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. Otava 2017. Kirjan tiivistelmä

Tunnilla käydään itsenäisen pohdinnan ja ryhmäkeskustelun avulla läpi ilmastonmuutokseen ja pakolaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi harjoitellaan ajatusten vaihtoa ja fiktiivisen tekstin ymmärtämistä yhteiskunnallisena kannanottona tai metaforana.

Tehtävän kesto: 75 min

Hakusanat: draama, pakolaisuus, ilmastonmuutos, äidinkieli, dystopia

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Transnuoren arjessa

Kesän jälkeen kaikki on toisin

Kirja: Kolu Siri, Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan transnuoren arjessaan kohtaamia haasteita ja harjoitellaan ryhmätyöskentelyä. Tehtävässä pohditaan ryhmissä transnuorten arkea ja arjen haasteita kirjaan ja lisätietoa tarjoaviin internet-sivustoihin tukeutuen. Ajatukset kootaan tietoiskuksi, joka tarjoaa informaatiota myös muille oppilaille. Olennaisinta on ymmärtää, millaisia ongelmia vahvasti sukupuolittunut ympäristö voi aiheuttaa ja miten yksinkertaisilla toimilla moniin niistä voisi vaikuttaa.

Tehtävän kesto: 1 oppitunti

 Hakusanoja: transsukupuolisuus, purjelento, identiteetti, nuoruus, erilaisuus, ihmissuhteet, muutos, sukupuolenkorjausprosessi. 

Ikäryhmät: /
Asiasanat: /

Lue lisää »

Muuttuvat ihmissuhteet dialogin avulla

Et kävele yksin

Kirja: Juuli Niemi, Et kävele yksin. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan henkilöhahmoja ja henkilön kehitystä dialogin avulla. Oppilaat syventyvät kirjan henkilöhahmoihin ja pohtivat kirjan tapahtumien syitä ja seurauksia. Tehtävän toteutustapa tukee ryhmätyötaitojen harjoittelua.

Tehtävän kesto: 75 min

Hakusanat: dialogi, henkilön kehitys, henkilöhahmot, henkilökuvaus, ryhmätyö, esiintyminen, erilaisuus, ihmissuhteet, parisuhde, identiteetti, nuoruus, pohdinta

Ikäryhmät: /
Asiasanat: / /

Lue lisää »

Oman kirjan luominen Linnunsitojan maailmasta

Helena Waris: Linnunsitoja

Kirja: Helena Waris: Linnunsitoja. Otava 2017. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän tarkoituksena on yhteisen tulkinnan luominen Helena Warisin Linnunsitojasta (2017) Book Creator -sovelluksen avulla. Jos oppilailla ei ole käytössä iPadeja, tehtävän voi yhtä hyvin tehdä tietokoneella tai käsin vihkoon. Tehtävässä eläydytään yhdessä kirjaan ja mietitään juonen kehittymistä ensin kirjan puolivälissä ja sitten kirjan päätyttyä. Tehtävissä oppilaat pääsevät käyttämään luovuuttaan monipuolisesti ja valitsemaan mieleisiään työtapoja. Tehtävässä käytetään kuvia, tekstiä ja omia piirustuksia.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanat: ilmastonmuutos, dystopia, ekokatastrofi, Book Creator, draaman kaari, tulkinta

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Elämää totalitarismin Suomessa

Persepolis

Kirja: Marjane  Satrapi, Persepolis. Otava 2001. Kirjan tiivistelmä

Kirjoitustehtävä, jossa tutustutaan totalitarismiin yhteiskunnallisena ilmiönä ja luodaan oma tarina. Tehtävässä harjoitellaan myös ryhmässä keskustelua sekä tiedonhakua. Tehtävän kesto on yksi oppitunti, mutta tarvittaessa sitä voidaan tehdä myös kotona. Tehtäväliitteessä uutiskuvia ryhmäkeskustelua varten.

Tehtävän kesto: 75 min

Hakusanat: ääriliikkeet, totalitarismi, omaelämäkerta, äidinkieli, yhteiskuntaoppi, sarjakuva, sarjakuvaromaani, monikulttuurisuus, pakolaisuus, ryhmätyö, kirjoittaminen

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »