Kirjallisuus ilmiöoppimisessa

Lastenkirjallisuus ilmiöoppimisen tukena 2016

Nuortenkirjallisuus ilmiöoppimisen tukena 2017

Hankkeissa Lastenkirjainstituutti tuotti verkkopohjaisen materiaalipankin ilmiölähtöisen opettamisen tueksi kaikille ala- ja yläkoulujen opettajille. Kirjojen tarinat tuovat ilmiön opetustilanteeseen, ja valmiit tehtävät helpottavat opettajan työtaakkaa.

Materiaalipankki: Ilmiöoppiminen ja lasten- ja nuortenkirjat.

Lue lisää sivulta Ilmiöoppiminen ja lastenkirjat.

Materiaalipankin tehtävät pohjaavat lasten- ja nuortenkirjoihin, jotka ovat tarttuneet aikamme ilmiöihin. Käsittelyssä ovat olleet ilmastonmuutos, monikulttuurisuus, muuttuvat perhemallit ja tunteet. Aiheita tarkastellaan laajasti kattaen samalla monia muitakin ilmiöitä. Hakutoimintojen avulla voi etsiä sopivia tehtäviä ikäryhmittäin ja aihepiireittäin. Materiaalipankissa on tällä hetkellä yli 160 tehtävää tai tehtäväkokonaisuutta.

Materiaalipankki palvelee myös opettajankoulutuslaitoksia. Tehtävien suunnittelun voi ottaa osaksi kurssisisältöä perehdyttäessä ilmiölähtöiseen opettamiseen ja lastenkirjallisuuden hyödyntämiseen opetuksessa. Materiaalipankin sivuilla on kattavasti lisätietoa osallistumisesta opettajankoulutuslaitoksille.

Hankkeita on rahoittanut Tiina ja Antti Herlinin säätiö. Hankekoordinaattorina on toiminut Aino-Maria Kangas. Yhteistyökumppaneina tehtävien suunnittelussa ovat pääasiallisesti yliopistot ja opettajankoulutus sekä Sanataideyhdistys Yöstäjä. Kaikki tehtävien suunnitteluun osallistuneet tahot ja henkilöt on kirjattu tänne: Tehtävien suunnittelijat, PDF-tiedosto.

 

Tiina ja Antti Herlinin säätiön logo.Lastenkirjainstituutin logo.Sanataideyhdistys Yöstäjän logo.