Lastenkirjainstituutin strategia

Lastenkirjainstituutin hallitus hyväksyi Lastenkirjainstituutin strategian vuosille 2021-2025 lokakuussa 2020.

Strategia valmisteltiin yhteistyössä Lastenkirjainstituutin henkilökunnan, hallituksen, jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lastenkirjainstituutin arvoiksi määriteltiin rohkeus, avoimuus, yhdenvertaisuus ja asiantuntijuus.

Lastenkirjainstituutin strategia 2021-2025

 Kirjaa lukeva henkilö Lastenkirjainstituutin kirjastossa.