Näytellen ilmastonmuutosta pakoon

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Luther, Annika: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä harjoitellaan tv-uutisen tekemistä ja haastattelemista. Oppilaat tutustuvat tv-uutiseen tekstilajina sekä harjoittelevat näytelmän esittämistä haastattelun kirjoittamista. Oppilaat tutustuvat myös ilmastokatastrofiin toiminnallisesti.

Tehtävän kesto: 1−3 oppituntia

Hakusanat: näytelmä, draama, pakolaisuus, evakko, katastrofi, vedenpaisumus, ilmiöoppiminen

Lyhyt kuvaus kirjasta: Teos on dystooppinen kuvaus lähitulevaisuudesta, jossa ilmastonmuutos on muokannut koko maailmaa: valtaosa mantereista on jäänyt meren alle. Päähenkilö Lilja pakenee tarkoin vahditusta Jyväskylästä Halsingihiin – entiseen Helsinkiin – löytääkseen biologisen äitinsä.

Tausta tehtävälle: Ennen tehtävää oppilaat ovat lukeneet Kodittomien kaupunki -teoksen.

Kodittomien kaupunki -teoksessa käsitellään ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia muutoksia. Vedenpaisumuksen seurauksena suuria osia maasta on jäänyt veden alle, ja esimerkiksi Liljan perhe on joutunut pakenemaan kodistaan. Lisäksi myrskyjen seurauksena sähköverkot katkeilevat ja ihmiset joutuvat vaaratilanteisiin: ruokavarannot ehtyvät, varastelu lisääntyy ja ihmisiä huuhtoutuu nousevan veden mukana pois.

 

Tehtävä

Kuvitelkaa, että kotikaupunkinne on kohdannut katastrofin. Veden pinta on noussut äkillisesti niin, että suuri osa kaupungista on jäänyt laineiden alle. Suunnitelkaa 3−5 hengen ryhmissä tv-uutinen, jossa kerrotte kohtaamanne katastrofin tapahtumista. Kirjoittakaa ryhmänne kanssa 5−10 minuutin pituinen näytelmä, jossa haastattelette esimerkiksi katastrofin uhreja. Haastattelijan ja haastateltavan lisäksi näytelmässä voi olla muun muassa uutistenlukija, asiantuntija ja silminnäkijä. Voitte keksiä myös itse rooleja uutiseenne. Uutisessa voitte käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Missä olit, kun katastrofi iski?
  • Mitä katastrofin aikana ja sen jälkeen tapahtui?
  • Ovatko läheisesi kunnossa? Entä sinä itse?
  • Miltä tulevaisuus nyt näyttää?
  • Millaiset selviytymismahdollisuudet kaupunkilaisilla on?
  • Mistä kaupungissa on pulaa? Onko ihmisillä riittävästi ruokaa ja puhdasta vettä? Toimivatko sähköt?
  • Montako ihmisuhria katastrofi vaati? Onko lisäuhreja odotettavissa?
  • Miten pelastustyöt ovat edenneet?

Kun olette kirjoittaneet näytelmän valmiiksi, harjoitelkaa sen esittämistä. Harjoittelun jälkeen esittäkää näytelmänne muulle luokalle. Vaihtoehtoisesti voitte myös videoida esityksenne luokkahuoneen ulkopuolella. Kun näytelmät on kuvattu, voitte pitää yhdessä vaikka elokuvaillan tai katsoa videot seuraavalla oppitunnilla.

Tehtävä PDF

Laatija: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusharjoittelijat, OKL, Turun yliopisto 2017.

Ikäryhmät:
Asiasanat: