Väitöskirjoja ja lisensiaatintöitä

2018

Tormulainen, Aino: Tyttöenergialla kasvaneet. Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset. Itä-Suomen yliopisto: filosofinen tiedekunta, kulttuurintutkimus. 2018.

2016

Kannas, Vappu: “The forlorn heroine of a terribly sad life story”. Romance in the journals of L. M. Montgomery. Helsingin yliopisto: humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos. 2016. Väitöskirja. Väitöskirja PDF-muodossa (avautuu uuteen välilehteen).

Ylönen, Susanne: Tappeleva rapuhirviö. Kauhun estetiikka lastenkulttuurissa. Jyväskylän yliopisto: Humanistinen tiedekunta, taidekasvatus. 2016. Väitöskirja Jyväskylän yliopiston sivuilla (avautuu uuteen välilehteen).

2015

Pesonen, Jaana: Multiculturalism as a challenge in contemporary Finnish picturebooks. Reimagining sociocultural categories. Oulun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustiede. 2015. Väitöskirja. Väitöskirja PDF-tiedostona (avautuu uuteen välilehteen).

Voipio, Myry: Emansipaation ja ohjailun ristivedossa. Suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitys 1889-2011. Jyväskylän yliopisto: Humanistinen tiedekunta, kirjallisuus. 2015. Väitöskirja Jyväskylän yliopiston sivuilla (avautuu uuteen välilehteen).

2014

Laakso, Maria: Nonsensestä parodiaan, ironiasta kielipeleihin. Monitasoinen huumori ja kaksoisyleisön puhuttelu Kari Hotakaisen Lastenkirjassa, Ritvassa ja Satukirjassa. Tampereen yliopisto: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Suomen kirjallisuus. 2014. Väitöskirja.Väitöskirja PDF-tiedostona (avautuu uuteen välilehteen).

2013

Ekoluoma, Leena: Muurahaiskeon uumenista Puuhkajasaarelle. Lause- ja virkerakenne Marjatta Kurenniemen saturomaaneissa. Vaasan yliopisto: Filosofinen tiedekunta, nykysuomi. 2013. Lisensiaatintutkimus.

Roine, Hanna-Riikka: Koettavaksi rakennetut. Maailmojen paradoksit ja mahdollisuudet nykyaikaisessa fantasiafiktiossa ja digitaalisissa roolipeleissä. Tampereen yliopisto: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, yleinen kirjallisuustiede. 2013. Lisensiaatintutkimus.

Tuominen, Marja L.: Mie elän tätä Lappia. Kirjailija Annikki Kariniemen luontosuhde. Lapin yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta. 2013. Väitöskirja.

2012

Kokko, Mirja: Sureva mieli sanoin ja kuvin. Läheisensä menettäneen lapsen kokemus Riitta jalosen ja Kristiina Louhen kuvakirjoissa. Tampereen yliopisto: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Suomen kirjallisuus. 2012. Väitöskirja PDF-tiedostona (avautuu uuteen välilehteen).

Miettinen, Mervi: Truth, Justice, and the American Way? The Popular Geopolitics of American Identity in Contemporary Superhero Comics. Tampereen yliopisto: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, englantilainen filologia. 2012. Väitöskirja.

2011

Haapakoski, Seija: Ironian kääntäminen lasten- ja nuortenromaaneissa. Esimerkkinä Christine Nöstlingerin teokset Ein Mann für Mama ja Luki-live. Tampereen yliopisto: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, käännöstiede (saksa). 2011. Väitöskirja PDF-muodossa (avautuu uuteen välilehteen)..

Miettinen, Mervi: Superhero Comics and the Popular Geopolitics of American Identity. Tampereen yliopisto: Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, englantilainen filologia. 2011. Lisensiaatintutkimus.

2010

Aerila, Juli-Anna: Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suomeen. Ennakointikertomus kirjallisuudenopetuksen ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineenä. Turun yliopisto: Opettajankoulutuslaitos. 2010. Väitöskirja.

Kokko, Mirja: “Minä tiedän ikävän.” Lapsen suru sanoin ja kuvin Riitta Jalosen ja Kristiina Louhen teoksissa Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole ja Tyttö ja naakkapuu. Tampereen yliopisto: Taideaineiden laitos, Suomen kirjallisuus. 2010. Lisensiaatintutkimus.

Kukkonen, Karin: Storytelling Beyond Postmodernism. Fables and the Fairy Tale. Tampereen yliopisto: mediakulttuuri. 2010. Väitöskirja.

Lehtonen, Sanna: Invisible girls and old young women. Fantastic bodily transformations and gender in children’s fantasy novels by Diana Wynne Jones and Susan Price. Jyväskylän yliopisto: Kielten laitos, englannin kieli. 2010. Väitöskirja.

Sagulin, Merja: Jälkiä ajan hiekassa. Kontekstuaalinen tutkimus Daniel Defoen Robinson Crusoen suomenkielisten adaptaatioiden aatteellisista ja kirjallisista traditioista sekä subjektikäsityksistä. Itä-Suomen yliopisto: Filosofinen tiedekunta. 2010. Väitöskirja.

2009

Franck, Mia: Frigjord oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svenska ungdomasroman. Åbo Akademi, 2009. Väitöskirja.

Hirsjärvi, Irma: Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. Jyväskylän yliopisto, 2009. Väitöskirja.

Hirvonen, Riitta: Ystävä sä lapsien. Lasten virret ja hengelliset laulut suomenkielisissä kokoelmissa 1824–1938 ja niiden vaikutus vuoden 1938 virsikirjaan. Helsingin yliopisto: Teologinen tiedekunta, 2009. Väitöskirja.

Ihonen, Maria: Philip Pullmanin His Dark Materials fantastisena, mahdollisena ja intertekstuaalisena maailmana. Tampereen yliopisto: Taideaineiden laitos, yleinen kirjallisuustiede. 2009. Lisensiaatintutkimus.

Kivilaakso, Sirpa: Lumometsän syli. Anni Swanin satusymbolismi 1896–1923. Helsingin yliopisto: Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, kotimainen kirjallisuus, 2009. Väitöskirja.

Salminen, Jenniliisa: Fantastic in form, ambiguous in content. Secondary worlds in Soviet children’s fantasy fiction. Turun yliopisto, 2009. Väitöskirja.

2008

Kauranen, Rolf: Seriedebatt i 1950-talets Finland. En studie i barndom, media och reglering. Åbo Akademi, 2008. Väitöskirja.

Koskimies-Hellman, Anna-Maija: Inre landskap i text och bild. Dröm, lek och fantasi i svenska och finska bilderböcker. Åbo Akademi, 2008. Väitöskirja.

Suvilehto, Pirjo: Lasten luova kirjoittaminen psyykkisen tulpan avaajana. Tapaustutkimus pohjoissuomalaisen sairaalakoulun ja Päätalo-instituutin 8-13-vuotiaiden lasten kirjoituksista. Oulun yliopisto: Humanistinen tiedekunta, kirjallisuus. 2008. Väitöskirja.

Tikkala, Saara: Henkilönnimet ja nimitykset yhteisön ja yhteiskunnan kuvaajina suomalaisissa tyttökirjoissa. Helsingin yliopisto: Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Suomen kieli. 2008. Lisensiaatintutkimus.

2007

Happonen, Sirke: Vilijonkka ikkunassa. Tove Janssonin muuminteosten kuva, sana ja liike. Helsingin yliopisto: Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, kotimainen kirjallisuus. 2007. Väitöskirja.

Juntunen, Katariina: Hyvän ja pahan kuninkaan hovissa. Lasten kirjoittamien satujen kerrontateoreettisia ristiinluentoja. Oulun yliopisto: Humanistinen tiedekunta, kirjallisuus. 2007. Lisensiaatintutkimus.

Rättyä, Kaisu: Rajoja kohdaten. Teemojen ja kerronnan suhde Hannele Huovin nuortenromaaneissa 1980- ja 1990-luvulla. Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin julkaisuja, 29. Tampere, 2007. Väitöskirja.

2006

Hakala, Hellevi: Uudelleenkerrotut kansalliset kuvat. Kansalliset ideaalit suomalaisessa 1920- ja 1930-luvun nuortenkirjallisuudessa. Oulun yliopisto: Taideaineiden ja antropologian laitos, kirjallisuus. 2006. Lisensiaatintutkimus.

Häggblom, Charlotta: Young EFL-pupils reading multicultural children’s fiction. An ethnographic case study in Swedish language primary school in Finland. Åbo Akademi, 2006. Väitöskirja.

Lassén-Seger, Maria: Adventures into otherness: child metamorphs in late twentieth-century children’s literature. Åbo Akademi: Humanistiska fakulteten, Engelska språket och litteraturen. 2006. Väitöskirja.

Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä. Turun yliopisto, 2006. Väitöskirja.

2005

Karvonen, Pirkko: Päiväkotilasten lukuleikit. Lukutaidon ja lukemistietoisuuden kehittyminen interventiotutkimuksessa. Jyväskylän yliopisto, 2005. Väitöskirja.

Murtorinne, Annamari: Tuskan hauskaa! Tavoitteena tiedostava kirjoittaminen : kirjoittamisprosessi peruskoulun yhdeksännellä luokalla. Jyväskylän yliopisto, 2005. Väitöskirja.

Orlov, Janina: Texten som kalejdoskop. En läsning av A. S. Pusjkins “Sagan om tsar Saltan”. Åbo Akademi, 2005. Väitöskirja.

Sagulin, Merja: Uudelleenkirjoitettu utopia. Arvot ja kasvatusihanteet Daniel Defoen Robinson Crusoe -romaanin suomenkielisissä pedagogisissa adaptaatioissa. Joensuun yliopisto: Suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos. 2005. Lisensiaatintutkimus.

Österlund, Maria: Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman. Åbo Akademi. 2005. Väitöskirja.

2004

Eskola, Eija: Suositellut, valitut ja luetut. Kirjallisuus kirjastoissa 1918-1939. Tampereen yliopisto: Informaatiotieteiden tiedekunta, 2004. Väitöskirja. PDF.

Kaattari, Minna-Liisa: The Book of Hidden Things. Intertextuality and Susan Cooper’s ”The Dark Is Rising Sequence’. Oulun yliopisto: Englannin kielen laitos, 2004. Lisensiaatintutkimus.

2003

Jokinen, Jaana: Namnbruket i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Helsingin yliopisto: Nordiska språk. 2003. Lisensiaatintutkimus.

Lehtonen, Jukka: Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsingin yliopisto: Sosiologian laitos. 2003. Väitöskirja.

2002

Ylimartimo, Sisko: Lumikuningattaren valtakunta. H. C. Andersenin satu sisäisen kasvun kuvauksena. Oulun yliopisto: Taideaineiden ja antropologian laitos, kirjallisuus. 2002. Väitöskirja.

2001

Antas, Maria: Barnet I den heliga ordningen. Rumslighet, ideology och överträdelse i Solveig von Schoultz’, Tove Janssons och Renata Wredes barndomsskildringar. Helsingin yliopisto: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, nordisk litteratur. 2001. Lisensiaatintutkimus.

Kivilaakso, Sirpa: Lumometsän syli. Anni Swanin satufantasia – symbolista naiskirjoitusta. Helsingin yliopisto: Taiteiden tutkimuksen laitos, kotimainen kirjallisuus. 2001. Lisensiaatintutkimus.

Paatela-Nieminen, Martina: On the Threshold of Intercultural Alices. Intertextual research on the illustrations of the English Alice in Wonderland and the German Alice im Wunderland in intermedia research in the field of art education. CD-ROM. Taideteollinen korkeakoulu: Taidekasvatus, kuvataidekasvatus. 2001. Väitöskirja.

Saukkola, Mirva: The Eden of Dreams and the Nonsense Land. Characteristics of the British Golden Age Children’s Fiction in the Finnish Children’s Fantasy Literature of the 1950s. Helsingin yliopisto: Taiteiden tutkimuksen laitos, yleinen kirjallisuustiede. 2001. Väitöskirja.

2000

Heikkilä-Halttunen, Päivi: Kuokkavieraasta oman talon haltijaksi. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden institutionalisoituminen 1940–50 -luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 781. Helsinki 2000. Väitöskirja.

1998

Heikkilä-Halttunen, Päivi: Kuokkavieras kirjallisuuden kentällä. Lastenkirjallisuuden kanonisoituminen Suomessa vuosina 1939–1959. Tampereen yliopisto: Taideaineiden laitos, Suomen kirjallisuus. 1998. Lisensiaatintutkimus.

Herkman, Juha: Sarjakuvan kieli ja mieli. Sarjakuva kulttuurisen tekstintutkimuksen kohteena. Tampereen yliopisto: Taideaineiden laitos, yleinen kirjallisuustiede.1998. Lisensiaatintutkimus.

Tuominiemi, Leila: Sadut päivähoidon kasvatustavoitteiden edistäjinä. Jyväskylän yliopisto: Opettajankoulutuslaitos. 1998. Lisensiaatintutkimus.

Ylimartimo, Sisko: Auringosta itään, kuusta länteen. Kay Nielsenin kuvitustaide ja mahdollisen maailman kuvaamisen keinot. Lapin yliopisto: Mediatieteen laitos: graafinen suunnittelu. 1998. Väitöskirja.

Ylönen, Hilkka: Taikahattu ja hopeakengät – sadun maailmaa. Lapsi päiväkodissa sadun kuulijana, näkijänä ja kokijana. Jyväskylän yliopisto: Varhaiskasvatuksen laitos. 1998. Väitöskirja.

1996

Paatela-Nieminen, Martina: Intertekstuaalinen tutkimus englantilaisista Alice in Wonderland -kuvituksista vuosilta 1984-1994 ja Alice in Wonderlands –multimedia. Taideteollinen korkeakoulu: Taidekasvatus. 1996. Lisensiaatintutkimus.

Saukkola, Mirva: Lapsuuden paratiisit. Brittiläisen kulta-ajan lastenkirjallisuuden vaikutus Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Helsingin yliopisto: Taiteiden tutkimuksen laitos, yleinen kirjallisuustiede. 1996. Lisensiaatintutkimus.

Ylimartimo, Sisko: Kay Nielsen ja kuvitustaiteen kultakausi. Komposition ja kuvaston problematiikkaa gift book –taiteessa. Jyväskylän yliopisto: Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, taidehistoria. 1996. Lisensiaatintutkimus.

1995

Kaarninen, Mervi: Nykyajan tytöt. Koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa. Helsinki : Suomen historiallinen seura. 1995. Väitöskirja.

Manninen, Pekka A.: Vastarinnan välineistö. Sarjakuvaharrastuksen merkityksiä. Tampereen yliopisto. 1995. Väitöskirja.

Pilhjerta, Ritva-Liisa: Leikkivät pojat, aikuistuvat nuoret. Väinö Riikkilän Pertsa ja Kilu -teosten realismi ja kerronta. Helsingin yliopisto: Taiteiden tutkimuksen laitos, kotimainen kirjallisuus. 1995. Lisensiaatintutkimus.

Puurtinen, Tiina: Linguistic acceptability in translated children’s literature. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja, n:o 15. 1995. Väitöskirja.

1993

Lehtonen, Heleena: Lukutaidon kehittyminen ja sen yhteydet nimeämiseen, motivaatioon ja koulumenestykseen. Tampereen yliopisto. 1993. Väitöskirja.

Oittinen, Riitta: I am me – I am other. On the dialogics of translating for children. Tampereen yliopisto. 1993. Väitöskirja.

1991

Kovala, Urpo: Angloamerikkalainen kirjallisuus Suomessa ennen toista maailmansotaa. Jyväskylän yliopisto: yleinen kirjallisuus. 1991. Lisensiaatintutkimus.

Lehmuskallio, Kaija: “Miks lehdet tippuu puista?” Lapsi kysyjänä ja lukijana alkuopetuksen päättymisvaiheessa. Oulun yliopisto: Oulun opettajankoulutuslaitos. 1991. Väitöskirja.

1990

Kuivasmäki, Riitta: Siiwollisuuden tuntoa ja ylewätä kauneuden mieltä. Suomenkielinen nuorisokirjallisuus 1851-1899. Jyväskylän yliopisto. 1990. Väitöskirja.

1989

Kotkaheimo, Liisa: Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa. Aapisten sisältö ja tehtävät kansanopetuksessa. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 10. 1989. Väitöskirja.

Näre, Sari: Koululaisten sankarikäsitykset. Helsingin yliopisto: sosiologia. 1989. Lisensiaatintutkimus.

1988

Hiilos, Hannu: From a known world into a fabulous one. Narrative strategy in book one of J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings. Jyväskylän yliopisto: yleinen kirjallisuus. 1988. Lisensiaatintutkimus.

Oittinen, Riitta: Lastenkirjallisuuden kääntämisestä lapselle kääntämiseen. Autoritaarisuudesta dialogisuuteen. Tampereen yliopisto: Kääntämisen ja tulkinnan koulutusohjelma. 1988. Lisensiaatintutkimus.

1987

Härkönen, Ritva-Sini: Aikakauslehti koululuokassa – alku viestintäkasvatukselle? Helsingin yliopisto: kasvatustiede. 1987. Lisensiaatintutkimus.

Teinilä, Leena: Nuorisokirjat kirjastossa. Tutkimus nuorisokirjatuotannosta ja sen yhteyksistä yleisen kirjaston kokoelmaan. Tampereen yliopisto: kirjastotiede ja informatiikka. 1987. Lisensiaatintutkimus.

1986

Lehmuskallio, Kaija: Alkavan lukijan kehityksen ilmeneminen alkuopetuksen päättymisvaiheessa. Oulun yliopisto: kasvatustiede. 1986. Lisensiaatintutkimus.

1984

Wrede, Petra: Fru Sola –trilogin. En studie i Irmelin Sandman Lilius’ berättarkonst. Åbo Akademi: kirjallisuus. 1984. Lisensiaatintutkimus. Painettuna: Uudistettu painos 1986, Bonniers Junior –förlag, Tukholma.

1981

Rissanen, Mauno: Lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden viitetausta, opettajien, opetusharjoittelijoiden ja oppilaiden arvioinnit tavoitteiden tärkeydestä. Tampereen yliopisto: kasvatustiede. Kasvatustieteen julkaisusarja A: Tutkimusraportti 21. 1981. Väitöskirja.

1980

Stenman (Vallinharju), Marit: Mona Leon nukketeatteri. Näkymättömän käden leikki. Helsingin yliopisto: kotimainen kirjallisuus. 1980. Lisensiaatintutkimus.

1978

Rissanen, Mauno: Kirjallisuuden opetuksen tavoitteet. Lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteiden rakenteen mittaamista. Tampereen yliopisto: Kasvatustieteen laitos. 1978. Lisensiaatintutkimus.

1974

Kallio, Taina: Tyttökirjojen kasvatustavoitteet. Tampereen yliopisto: kotimainen kirjallisuus. 1974. Lisensiaatintutkimus.

1972

Lehtonen, Ulla: Lastenkirjallisuus Suomessa vuosina 1543-1850. Turun yliopisto: kotimainen kirjallisuus. 1972. Lisensiaatintutkimus. Painettuna: Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutti (nyk. LKI), Tampere. 1981.

1970

Lotti, Leila: Yhteiskunnan kuvaus suomalaisissa nuorisoromaaneissa. Turun yliopisto: Sosiologian laitos. 1970. Lisensiaatintutkimus.

1969

Laqvist, Ulla: Miten lukiolainen vastaanottaa ja tajuaa lyriikkaa. Turun yliopisto: yleinen kirjallisuustiede. 1969. Lisensiaatintutkimus.

1968

Viitala, Rauha Sofia: Topelius kouluikäisten kasvattajana. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteen laitos. 1968. Lisensiaatintutkimus.

1958

Lehtonen, Maija: Anni Swan. Helsingin yliopisto: yleinen kirjallisuustiede. 1958. Lisensiaatintutkimus. Painettuna: WSOY, Helsinki. 1958.

1947

Laurent, Kaarina: Topelius saturunoilijana. Helsingin yliopisto: kotimainen kirjallisuus. 1947. Väitöskirja. Painettuna: WSOY, Helsinki. 1947.