Pro gradu -tutkielmia

Opinnäytteitä vuosilta 2021-2024 (aakkosissa tekijän mukaan)

Opinnäytteitä vuosilta 2021-2024 oppiaineen mukaan

Luettelo sisältää lastenkirjallisuutta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia (julkaistu 31.5.2023 mennessä). Luetteloon voi ilmoittaa täydennystä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(a)lastenkirjainstituutti.fi.

Opinnäytteitä vuosilta 2010–2020

Luettelo sisältää lastenkirjallisuutta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia vuosilta 2010-2020. Siihen on listattu yliopistojen  Lastenkirjainstituutin vuonna 2017 tekemässä kyselyssä ilmoittamat tutkielmat.

Opinnäytteitä vuosilta 2006-2010

Selvitys sisältää yliopistotasoisia opinnäytteitä eli pro graduja (PG), lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja vuosilta 2006–2010. Suurin osa töistä on kirjallisuuden- ja taiteiden tutkimuksen laitoksilta, kieli- ja käännöstieteiden laitoksilta sekä kasvatustieteiden ja opettajankoulutuslaitoksilta.