Pro gradu -tutkielmia

Opinnäytteitä vuosilta 2010–2019

Luettelo sisältää lastenkirjallisuutta käsitteleviä pro gradu -tutkielmia vuosilta 2010-2019. Siihen on listattu yliopistojen  Lastenkirjainstituutin vuonna 2017 tekemässä kyselyssä ilmoittamat tutkielmat. Luetteloon voi ilmoittaa täydennystä lähettämällä sähköposti osoitteeseen info (a) lastenkirjainstituutti.fi.

Opinnäytteitä vuosilta 2006-2010

Selvitys sisältää yliopistotasoisia opinnäytteitä eli pro graduja (PG), lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja vuosilta 2006–2010. Suurin osa töistä on kirjallisuuden- ja taiteiden tutkimuksen laitoksilta, kielten- ja käännöstieteiden laitoksilta sekä kasvatustieteiden- ja opettajankoulutuslaitoksilta.