Koivu ja tähti –tietokanta

Koivu ja tähti. Nuorisokirjallisuus Suomessa 1543–1899 -julkaisu on vanhimman suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden selostettu ja kuvitettu bibliografinen esittely verkkoversiona, bibliografinen peruskartoitus Agricolan Abckiriasta Topeliuksen aikaan. Se esittelee lähes 2000 nimenomaan lapsille tai nuorille suunnattua vuosina 1543–1899 julkaistua kirja- tai lehtinimekettä eri painoksineen ja laitoksineen. Jokaisesta nimekkeestä annetaan tekijä-, kustantaja- ja alkuperätiedot sekä kuvataan julkaisun sisältöä, ulkoasua ja kuvitusta myös kuvanäyttein.

Käytettävissä on nyt perusteos nuorisokirjallisuuden tutkimukselle ja historialle sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvalle tutkimukselle yleensä, mutta tämä seikkaperäinen, runsaasti tietoa sisältävä luettelo on samalla paljon muuta. Se avaa kiehtovia kulttuurihistoriallisia näkymiä kolmen vuosisadan ajalta kaikille, joita historia laajassa mielessä kiinnostaa.

Koivu ja tähti -tietokanta