Lukuklaani

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa ja Lastenkirjainstituutin toteuttamassa Lukuklaani-hankkeessa lahjoitettiin syksyllä 2019 jokaiselle Suomen ylä- ja yhtenäiskoululle 112 kirjan paketti sekä käsikirja opettajien työtä tukemaan. Tavoitteena on tarjota innostavaa luettavaa ja rohkaista nuoria lukemaan enemmän. Hanke ajoittuu vuosille 2018-2019 (2020).

Kirjalahjoitus

Hankkeen kirjalahjoituksen kautta Kulttuurirahasto tukee yhteensä miljoonalla eurolla nuorten lukutaidon edistämistä ja lukuharrastusta.

Kirjapaketit olivat koulujen tilattavissa maaliskuussa 2019. Suomenkieliset koulut saivat valita pakettinsa neljästä eri vaihtoehdosta. Ruotsin- ja saamenkielisille kouluille oli suunniteltu omat kirjapakettinsa. Kaikkiin paketteihin sisältyy yksi luokkakirjasarja sekä lisäksi lukupiirityöskentelyyn tarkoitettuja kirjoja ja yksittäisiä inspiroivia teoksia.

Kirjapaketit toimitettiin kouluille Kirjavälityksen kautta syyslukukauden 2019 alussa. Paketteihin voit Lukemossa: Kirjapaketit Lukemon Lukuklaani-sivulla. 

Lukuklaani-käsikirja

Kouluille lahjoitettiin kirjojen lisäksi käsikirja, joka sisältää pakettien kirjojen pohjalta toteutettuja sisältöjä ja tehtäviä opetuksen tueksi. Tavoitteena on laajentaa kirjallisuuden käyttöä yli oppiainerajojen, kaikkien käyttöön.

Käsikirja on vapaasti ladattavissa Lastenkirjainstituutin kirjaportaali Lukemosta. Lukemosta löydät myös kirjakohtaisia lisätehtäviä! Tutustu Lukuklaanin käsikirjaan Lukemossa.

Lukuklaani-koulutukset syksy 2019 ja tammikuu 2020

Lukuklaani-hanke jatkui syksyllä 2019 järjestettävien koulutusten merkeissä. Eri puolilla Suomea järjestetyt Lukuklaani-koulutukset oli suunnattu erityisesti yläkoulujen äidinkielen opettajille. Koulutuksia järjestettiin jokaisessa Suomen maakunnassa (18) yhteistyössä paikallisten äidinkielen opettajien järjestöjen kanssa. Koulutuksia toteutettiin myös ruotsinkielisinä.

Koulutusten tavoitteena oli välittää tietoa Lukuklaani-hankkeesta sekä koulujen saamasta kirjalahjoituksesta ja Lukuklaani-käsikirjasta. Koulutuksissa tutustuttiin tarkemmin kirjapaketteihin sekä Lukuklaani-käsikirjaan ja sen tehtävätyyppeihin, jotta niiden käyttö opetuksessa olisi mahdollisimman helppoa. Lisäksi uusia näkökulmia tuotiin esille kirjailijavieraiden avulla ja erilaisissa työpajoissa.

Lukuklaanin päätöskoulutus pidettiin Vantaalla 23.1.2020. Kaikki koulutukset on nyt pidetty.

Lukuklaani-seminaari 22.9.2020

22.9.2020 klo 9.30-16.00
Etätoteutus virtuaalitapahtuma-alustalla.
Vapaa pääsy. Ennakkoilmoittautuminen 12.9.2020 mennessä.

Lukuklaani huipentuu seminaariin, joka on hankkeen läpileikkaus alakoulusta yläkouluun. Puheenvuorot tarjoavat monipuolisen katsauksen Lukuklaani-tutkimukseen ja sen tuloksiin, tietokirjallisuuden lukemiseen, lukupiiritoimintaan ja sanataiteen käyttöön opetuksessa. Lisäksi puheenvuoroja kuullaan sekä ala- että yläkoulujen Lukuklaani-kirjapaketeista tutuilta kirjailijoilta. Lue lisää seminaarista..

Kirjakopla

Lukuklaani- hankkeen koordinaattori Lotta Luukila ja Lastenkirjat esiin! -koordinaattori Aino-Maria Kangas tuottavat yhteistyössä sisältöä sosiaalisiin medioihin nuortenkirjoista. Kirjakopla tuottaa kirjavinkkivideoita ja podcasteja nuorten- ja nuorten aikuisten kirjoista. Kirjakoplaa voi myös tiedustella pitämään nuortenkirjatyöpajaa esimerkiksi yläkouluun. Kirjakoplan kotisivu

Lisätietoa

Lukemosta löydät sekä ala- että yläkoulujen Lukuklaanin materiaalit!

lukemo.fi/lukuklaani 

@lukuklaani

Lotta Luukila, Lukuklaani-hankkeen koordinaattori, Lastenkirjainstituutti
etunimi.sukunimi(at)lastenkirjainstituutti.fi
puh. 040 8223 422

 

Lukuklaani-hankkeen logo.Suomen Kulttuurirahaston logo.        Lastenkirjainstituutin logo.      Kirjakoplan logo.