Tutkimus

Tutkijaverkosto

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkijaverkoston tavoitteena on kehittää lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimusta, vahvistaa tieteellistä yhteistyötä sekä edistää eri yliopistojen tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja tiedonkulkua. Verkoston käytännön järjestelyistä huolehditaan Lastenkirjainstituutista käsin.

Tutkija- ja asiantuntijaverkostolla on oma sähköpostilistansa, jossa tiedotetaan tutkijaverkoston tapaamisista ja ajankohtaisista lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimusta koskevista asioista.

Voit liittyä tutkijaverkostoon lähettämällä liittymispyynnön osoitteeseen info(at)lastenkirjainstituutti.fi.

Tutkijaverkosto kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa tutkijat voivat esitellä ajankohtaista tutkimustaan.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimus

Lastenkirjainstituutti tallentaa laajasti lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lukutaidon tutkimusta sekä kotimaasta että kansainvälisesti. Kokoamme myös aihepiiriin linkittyviä opinnäytetöitä.

Väitöskirjoja ja lisensiaatintöitä
Pro gradu -tutkielmia
Lukututkimus

Tutkimuskirjallisuuden kokoelmaamme voit tutustua myös verkossa Onnet-tietokannassa.

Onnet-tietokanta

Lukuklaani-tutkimus

Lukuklaanin alakoulun ja yläkoulun hankkeiden yhteydessä toteutetaan laaja tutkimusosa, jossa tutkitaan kirjallisuuden opetusta kouluissa. Alakoulun tutkimusosuuden yhteydessä toteutettiin kirjallisuuskartoitus, jonka tavoitteena on tarjota kokonaiskäsitys suomalaisesta lasten- ja nuortenkirjallisuudesta.

Tutustu Lukuklaanin kirjallisuuskartoitukseen (PDF).
Kartoituksen ovat laatineet Henri Satokangas ja Lukuklaani-hankkeen tutkijat.

Lisätietoja: Lukuklaanin tutkimushankkeiden kotisivu.

Tutkimuskirjallisuutta.    Vanhoja kirjoja Lastenkirjainstituutin kirjastossa.