Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste / Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Lastenkirjainstituutti / Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry
Puutarhakatu 11 A, 33210 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kaisa Laaksonen
kaisa.laaksonen(a)lastenkirjainstituutti.fi

3. Rekisterin nimi ja tietosisältö

Lastenkirjainstituutin uutiskirje ja tutkimusuutiskirje
Kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite. Henkilö voi päivittää omat tietonsa kunkin uutiskirjeen lopussa olevan verkkolinkin kautta tai perua tilauksen, jolloin tiedot poistuvat rekisteristä. Rekisteri on uutiskirjejärjestelmässä (MailChimp).

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsenrekisteri
Kerätään ja talletetaan seuraavat henkilötiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Onnimanni-lehden tilaus
Kerätään ja talletetaan seuraavat henkilötiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tilaukset Lastenkirjainstituutin verkkosivujen kaupasta
Kerätään ja talletetaan seuraavat henkilötiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot.

Asiantuntijapankki ja asiantuntijaverkosto
Kerätään ja talletetaan seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, ammattinimike ja toimipaikka.

Kuvittajabibliografia
Kerätään ja tallennetaan seuraavat henkilötiedot: nimi, muut nimet, ammattinimeke, syntymäaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, koulutustietoja. Kuvittajabibliografian julkisessa näkymässä esitetään seuraavat henkilötiedot: nimi, muut nimet, ammattinimeke, syntymävuosi ja -paikka, kuolinvuosi ja -paikka, koulutustietoja.

Palaute ja muut yhteydenotot
Kerätään nimi ja sähköpostiosoite.

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen
Kerätään ja talletetaan seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tehtävä/ammattinimeke ja taho jota edustaa sekä tilaisuudesta riippuen ruokavalio- ja allergiatiedot ja laskutustiedot.

Kyselyt ja tutkimukset
Kyselyistä ja tutkimuksista on laadittu erillinen tietosuojaseloste, joka on kunkin kyselyn tai tutkimuksen alussa. Selosteessa ilmoitetaan erikseen tietojen käytöstä.

4. Rekisterin tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, joita ovat Lastenkirjainstituutin ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista, tapahtumista ja tuotteista tiedottaminen ja markkinointi.

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsenten osalta tarkoituksena on jäsenpalveluihin liittyvä tiedotus ja jäsenmaksulaskutus.

Onnimannin tilaajarekisterin osalta Onnimanni-lehden toimitus tilaajille sekä laskutus.

Lastenkirjainstituutin verkkosivujen kaupasta tehtyjen tilauksien osalta yhteystietoja käytetään tilauksen toimittamiseen, kyseiseen tilaukseen liittyviin tiedusteluihin ja laskutukseen.

Lastenkirjainstituutin uutiskirjeen ja tutkimusuutiskirjeen tilaajan henkilötietoja käytetään vain henkilön tilaamien uutiskirjeiden lähettämiseen.

Palautteen antajan henkilötietoja käytetään vain saatuun palautteeseen vastaamiseen.

Tilaisuuksiin ilmoittautuneiden tietoja käytetään tilaisuuden järjestelyihin, viestintään, materiaalien jakamiseen, palautteen keräämiseen sekä vastaavista tilaisuuksista tiedottamiseen.

5. Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Tietoja säilytetään Lastenkirjainstituutin tiedotusta varten, jos henkilö ei ole sitä erikseen kieltänyt. Uutiskirjeiden tilauksen tilaaja voi perua itse. Palautteenantajan tiedot hävitetään vuosittain.

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat rekisteröidyn verkkolomakkeella antamat tiedot tai rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai tapahtumien yhteydessä kerätyt tiedot. Tietoja annettaessa täsmennetään niiden käyttötarkoitus (Uutiskirjeen tilaus, tiedotus, asiantuntijapankki ja asiantuntijaverkosto, Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsenyys, Onnimanni-lehden tilaus, materiaalitilaus, tilaisuuksiin ilmoittautuminen, palaute). Tiedot saadaan henkilön itsensä ilmoittamina eikä niitä siten päivitetä säännöllisesti.

7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään sähköisenä tiedostona. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

9. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa ja korjata tietonsa ja saada niistä kopio itselle, sekä oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada muita lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.