Jääkiekkokentällinen

Lumi

Kirja: Vuorela Seita, Lumi. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan teoksen henkilöhahmojen roolia ja suhteita leikitellen eri tekstilajeilla. Millaisen jääkiekkokentällisen saisi Lumi-kirjan hahmoista? Kuinka kirjaa voisi esitellä urheilutermein? Urheilua seuraavat voivat soveltaa tietämystään uudella tavalla, ja urheilua vähemmän seuraavat voivat harjoitella ns. urheilujargonia. Tavoitteena on huomata, kuinka tekstin sanasto ja lauserakenteet vaihtelevat viestintätilanteen mukaan.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanat: henkilöhahmot, urheilu, jargon, jääkiekko, tekstilaji, sanasto, Yöstäjä

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Satu omasta elämästä

Lumi

Kirja: Vuorela Seita, Lumi. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä kirjoitetaan satu oman elämän pohjalta. Tavoitteena on löytää kirjoittamiseen henkilökohtainen näkökulma ja motivaatio, mutta samalla etäännyttää omia kokemuksia tekstissä fiktion keinoin.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanat: satu, satuolento, omaelämäkerrallisuus, etäännyttäminen, luova kirjoittaminen, Yöstäjä

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Kuka täällä asuu?

Mennään jo naapuriin

Kirja: Riina Katajavuori: Mennään jo naapuriin. Tammi, 2017. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä käydään läpi eri kansallisuuksien tervehdyksiä , suunnitellaan kirjasta ammentava kenkälaatikkokoti ja kirjoitetaan siihen liittyvä tarina.

Tehtävän kesto: 1-2 oppituntia

Hakusanoja: kohtaaminen, keskustelu, askartelu, kuvataide, kirjoittaminen

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Suhtautumistapoja Neljän tuulen paidasta

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Kirja luetaan itsenäisesti ennen tehtävän tekemistä, tai opettaja voi ohjeistaa lukemista. Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan pakolaisuutta ja monikulttuurisuutta, sekä ihmisten suhtautumistapoja niihin. Oppilas oppii tunnistamaan ja näkemään rasistiset ilmaukset ja kommentit, jotka loukkaavat toista. Kirjaa käytetään monella tavalla: siitä etsitään erilaisia ilmauksia apukysymysten avulla ja lopulta sen pohjalta rakennetaan näytelmä.

Tehtävän kesto on noin kolme oppituntia.

Hakusanoja: draama, rasismi, kunnioitus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Perehdytään pakolaisuuteen

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä luetaan kirjaa samassa tahdissa ja lukemista tuetaan lukupäiväkirjan avulla. Lukemisen jälkeen ilmiötä lähestytään monialaisen tiedonhaun ja perehtymisen kautta, ja lopuksi oppilaat tekevät aiheesta posterit.

Kesto: Lukeminen ja lukupäiväkirja kaksi viikkoa sekä posterin teko noin 3–4 tuntia.

Hakusanoja: monialaisuus, tiedonhaku, lukupäiväkirja, monikulttuurisuus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Kartalla pakolaisuudesta

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan, mutta tehtävää voi hyödyntää myös lukuprosessin aikana. Tehtävässä hahmotetaan kehollisesti oppilaiden omia taustoja ja juuria ja lähestytään sitä kautta kirjan henkilöiden maailmaa. Kirjan maailman kautta avataan ovia myös toisiin samasta teemasta kirjoitettuihin kirjoihin.

Tehtävän kesto on noin 2-n tuntia, riippuen kokonaisuuden laajuudesta.

Hakusanoja: kartta, synnyinmaa, kotimaa, monialainen oppimiskokonaisuus, äidinkieli, maantieto, yhteiskuntaoppi, historia, uskonto, et, käsityö, tekninen, tekstiili, kuvaamataito

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Yhdessä erilaisuutta pohtimaan

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti. Ilmiötä käsitellään käsitteiden kautta visualisoimalla. Tehtävä on toiminnallinen ja oppilaat pääsevät keskustelemaan käsitteistä eri ryhmissä.

Tehtävän kesto: 3-5 oppituntia, riippuen ryhmien määrästä

Hakusanoja: käsite, ajatuskartta, kansalaisuus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Ylävaaran kaupunki Pekon silmin

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti, ja kirjan pohjalta lähestytään pakolaisuuden teemaa karttatehtävän avulla. Tehtävä voidaan tehdä perinteisesti kyniä ja paperia käyttäen, mutta myös tietokoneella.

Tehtävän kesto: n. 3 oppituntia

Hakusanoja: kartta, kuvataide, yhteiskuntaoppi

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

1 2 3 4 9