Ylävaaran kaupunki Pekon silmin

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti, ja kirjan pohjalta lähestytään pakolaisuuden teemaa karttatehtävän avulla. Tehtävä voidaan tehdä perinteisesti kyniä ja paperia käyttäen, mutta myös tietokoneella.

Tehtävän kesto: n. 3 oppituntia

Hakusanoja: kartta, kuvataide, yhteiskuntaoppi

Tehtävänanto: Piirrä kartta Ylävaaran kaupungista. Luettuasi kirjan mieti tarinan tapahtumapaikkoja ja tee niistä kartta. Kartan tarkoitus on kuvata Pekon näkemystä kotikaupungistaan. Miten kartta voisi kuvastaa paikkojen ja niihin liittyvien ihmisten tai ihmisryhmien merkitystä Pekolle? Miten se voisi kuvata eri tapahtumapaikkojen tunnelmaa? Karttatehtävän voi toteuttaa yksilötehtävänä tai ryhmätyönä.  Sen voi toteuttaa ”oikean kartan” näköisenä, satelliittivalokuvamaisena tai ”kuvituskarttana”, jossa yhdistyy karttamaisuus ja esittävät kuvat kirjan kuvaamista paikoista.  Mieti värien käyttöä erojen tekemisessä ja tunnelman luomisessa. Työssä voi käyttää kaikkea puuväreistä piirto-ohjelmiin aikarajoitteet huomioiden.

Karttakuvien pohjalta voidaan kuvata hiljattain Suomeen muuttaneiden kokemuksia ja odotuksia samasta ympäristöstä.Tehtävä sopii parhaiten 8.-9.-luokkalaisille, ja siihen voi käyttää aikaa noin kaksi tuntia kuvataideosuuteen ja yhden oppitunnin yhteiskuntaopin osuuteen.

Apukysymyksiä:

  • Mitä henkilöitä tarinassa on mukana? Missä he asuvat? Missä käyvät töissä? Missä liikkuvat? Edustavatko he jotakin kulttuuria tai ihmisryhmää?
  • Mitkä ovat kirjan keskeisiä tapahtumia? Missä ne tapahtuvat?  Miten erilaiset tapahtumat vaikuttavat siihen, miten joku paikka koetaan?
  • Kuuluvatko jotkut paikat tai alueet joillekin tietyille henkilöille tai kulttuureille, vain onko kaupunki kaikkien asukkaiden yhteinen?

 

Keskustele: Jos liittämäsi kartta kuvaa Pekon (ja Damlan) kokemaa Ylävaaraa, pohdi miten vastaanottokeskuksen asukkaan kuva Ylävaarasta voisi poiketa piirtämästäsi. Kulkevatko he samoissa paikoissa? Näkevätkö he ympäristön samalla tavoin?  Mieti omaa elinympäristöäsi. Mitä samanlaista ja mitä erilaista siinä on Pekon Ylävaaraan verrattuna? Onko sinun ympäristössäsi vaarallisia tai turvattomalta tuntuvia alueita? Millaisia ne ovat?

Tehtävä PDF

Laatija: Tampereen yliopiston 1. vuoden luokanopettajaopiskelijat

Ikäryhmät:
Asiasanat: