Kartalla pakolaisuudesta

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan, mutta tehtävää voi hyödyntää myös lukuprosessin aikana. Tehtävässä hahmotetaan kehollisesti oppilaiden omia taustoja ja juuria ja lähestytään sitä kautta kirjan henkilöiden maailmaa. Kirjan maailman kautta avataan ovia myös toisiin samasta teemasta kirjoitettuihin kirjoihin.

Tehtävän kesto on noin 2-n tuntia, riippuen kokonaisuuden laajuudesta.

Hakusanoja: kartta, synnyinmaa, kotimaa, monialainen oppimiskokonaisuus, äidinkieli, maantieto, yhteiskuntaoppi, historia, uskonto, et, käsityö, tekninen, tekstiili, kuvaamataito

Tehtävänanto:

Osan tehtävänannoista voi suorittaa ennen kirjan lukemista ( esim. kartta omista juurista) ja osan voi tehdä lukemisen lomassa/ kirjan lukemisen jälkeen.

Tehtävän antoa voi edeltää esim. Maantiedon tunti, jolloin käsitellään maailmankarttaa / Suomen karttaa / muuttoliikkeitä. Lähestymistapa tulee maantiedon kautta, kartta johon merkataan kirjan henkilöiden asuinpaikat/juuret yms.

Tutkitaan myös omia juuria, esimerkiksi ensin kehollisesti kuvittelemalla maahan maailmankartta, johon jokainen asettuu sinne mistä isä tai äiti on kotoisin. Paikkoja voidaan myös vaihtaa, esim. missä on itse syntynyt. Sen jälkeen voidaan merkitä vaikkapa nuppineuloin samat paikat paperiseen maailmankarttaan. Neulojen välille viritetään langat, jolloin syntyy kunkin oma sekä luokan yhteinen verkosto yli Suomen ja kenties usein ympäri maailmankin.

Pohditaan pakolaisuuden syitä, esimerkiksi katsomalla Suomen pakolaisavun sivulta löytyviä tilastoja siitä, mistä pakolaisia saapuu Suomeen. Mietitään syitä, jotka johtavat pakolaisuuteen.  www.pakolaisapu.fi  Tutustutaan etenkin kirjassa esiintyneiden paikkojen tapahtumiin, esimerkiksi miksi Damla äitinsä kanssa on joutunut pakenemaan kotoaan, tai miksi Pekon isä on rauhanturvaajana juuri Libanonissa.

Kirjassa luetaan myös pakolaisuuteen liittyviä kirjoja, kuten Zlatan päiväkirja ja Anne Frankin päiväkirja. Kerätään yhdessä kirjastossa tai netin avulla lisää samanlaisia kirjoja ja tehdään lopuksi lista pakolais- ja monikulttuurisuus teemaan liittyvistä romaaneista ja tietokirjoista.

Tehtävä PDF

Laatija: Tampereen yliopiston 1. vuoden luokanopettajaopiskelijat

Ikäryhmät: /
Asiasanat: