Perehdytään pakolaisuuteen

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä luetaan kirjaa samassa tahdissa ja lukemista tuetaan lukupäiväkirjan avulla. Lukemisen jälkeen ilmiötä lähestytään monialaisen tiedonhaun ja perehtymisen kautta, ja lopuksi oppilaat tekevät aiheesta posterit.

Kesto: Lukeminen ja lukupäiväkirja kaksi viikkoa sekä posterin teko noin 3–4 tuntia.

Hakusanoja: monialaisuus, tiedonhaku, lukupäiväkirja, monikulttuurisuus

Tehtävä on kaksiosainen.

1. Oppilaat lukevat teoksen kotiläksynä. Lukuläksy on jaettu kolmeen osaan esimerkiksi kahden viikon ajalle. Jokaisen luetun osion jälkeen oppilaat täyttävät lukupäiväkirjaa.

Luettavat osiot jakautuvat seuraavasti: 1. s. 5–39, 2. s. 40–85 ja 3. s. 86–131

Lukupäiväkirjaa täytetään koululla, ja sen laatimista varten annetaan seuraavat ohjaavat kysymykset:

  • Kuvaa lyhyesti lukemasi pätkän tärkeimmät tapahtumat.
  • Miten pakolaisuutta on käsitelty lukemassasi pätkässä, ja millaisia ajatuksia se sinussa herätti?

Luku-urakan lopuksi keskustellaan yhdessä ajatuksista, joita kirjan lukeminen ja lukupäiväkirjan täyttäminen ovat herättäneet.

2. Lähestytään pakolaisuutta eri oppiaineiden kautta. Oppilaat etsivät pienryhmissä tietoa alla oleviin kysymyksiin ja pohtivat omaa suhtautumistaan niihin. Lopuksi oppilat tekevät aiheesta posterit.

– Kuka on pakolainen? Mitä pakolaisuus tarkoittaa? Mitä tarkoittavat termit kotouttaminen ja vastaanottokeskus? Mistä pakolaisia Suomeen tulee nykyään? Mistä syistä he ovat joutuneet jättämään kotimaansa? (Yhteiskuntaoppi)

– Suomestakin on jouduttu lähtemään pakolaisiksi. Selvitä, keitä olivat sotalapset? Mihin he lähtivät ja miksi? (Historia)

– Mitä on monikulttuurisuus? Miksi sen tukeminen on tärkeää? Miten monikulttuurisuus näkyy sinun elämässäsi? (Uskonto, elämänkatsomustieto)

Kesto: Lukeminen ja lukupäiväkirja kaksi viikkoa sekä posterin teko noin 3–4 tuntia.

Tehtävä PDF

Laatija: Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijat

Ikäryhmät: /
Asiasanat: