Keskustelua pakolaisuudesta draaman keinoin

Kaukana omalta maalta.

Kirja: Sisko Latvus: Kaukana omalta maalta. WSOY 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti, ja kirjaa käytetään kahdella tavalla. Sen pohjalta keskustellaan pakolaisuudesta, ja keskustelun jälkeen kirjan pohjalta tehdään draamaharjoitus.

Tehtävän kesto: Tunnilla tehtävän kesto on 1-2h. (+kotona/koulussa lukemiseen käytetty aika)

Hakusanoja: draama, eläytyminen, ryhmätyöskentely, yhteistyö, improvisaatio, reaktiot

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Luo omaa kulttuuria!

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Yhteistoiminnallinen, luova suunnittelutehtävä. Tehtävässä hyödynnetään kirjassa esiteltyjä kulttuuriseremonioita ja pyydetään oppilasta luomaan seremonia haluamassaan kulttuurissa. Tehtävässä opetellaan samalla prosessin mallintamista. Tehtävä voi olla omatoimiseen tutkivaan ja luovaan työhön ohjaava ja jakautua useammalle yhteistoiminnalliselle tunnille tai ryhmän kotitöinä tehtäväksi.

Tehtävän kesto vaihtelee syvyydestä riippuen 1-7 tuntiin.

Hakusanoja: kulttuuriset tavat, perhetavat, käsitteellinen mallintaminen, prosessit, algoritmit, tietotekniikka, historia, maantieto, yhteiskuntaoppi

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Ryhmäkeskustelu työ- ja mediapolitiikasta

Lapsihallitus

Kirja: Melli, Aleksander, Lapsihallitus. Tammi 2008. Kirjan tiivistelmä

Ryhmäkeskustelun tavoitteena on herättää oppilaita ajattelemaan maailmanpolitiikkaa. Oppilaat pääsevät yhdessä pohtimaan poliittisia vaikutuskeinoja sekä median vaikutusvaltaa maapallon asioihin sekä yhdistämään Lapsihallituksen sisällön nykyhetkeen pohtimalla Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltain 45. presidentiksi. Lisäksi oppilaat voivat kehittää mediataitojaan pohtimalla mediapolitiikkaa ja median vaikutusvaltaa käytännössä, kun he luovat ryhmässä oman lehtiartikkelinsa Lapsihallituksen pohjalta.

Tehtävän kesto: Tehtävässä on kaksi osiota. Molemmat osiot kestävät 75 minuuttia.

Hakusanat: politiikka, ympäristö, kulttuurierot, monikulttuurisuus, tulevaisuus, media, yhteiskunta, Lastenkirjainstituutti, sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus, vaalit, televisio

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Päiväkirjan kirjoittaminen

Et kävele yksin

Kirja: Juuli Niemi, Et kävele yksin. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävän avulla oppilaat saavat etäännytetysti pohtia nuoruutta ja siihen liittyviä haasteita. Oppilaat pohtivat samalla monikulttuurisuuden ilmiötä sekä teini-ikäisen että nuoren aikuisen näkökulmasta. Oppilas voi myös reflektoida pohtimaansa ja mahdollisia oivalluksia omaan elämäänsä. Oppilaan luovuus ja kirjoitustaidot kehittyvät.

Tehtävän kesto: n. 1 oppitunti

Hakusanoja: erilaiset perheet, ensirakkaus, nuortenkirjallisuus, päiväkirja, kirjoittaminen, luova kirjoittaminen, ihmissuhteet, monikulttuurisuus

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Muuttuvat ihmissuhteet dialogin avulla

Et kävele yksin

Kirja: Juuli Niemi, Et kävele yksin. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan henkilöhahmoja ja henkilön kehitystä dialogin avulla. Oppilaat syventyvät kirjan henkilöhahmoihin ja pohtivat kirjan tapahtumien syitä ja seurauksia. Tehtävän toteutustapa tukee ryhmätyötaitojen harjoittelua.

Tehtävän kesto: 75 min

Hakusanat: dialogi, henkilön kehitys, henkilöhahmot, henkilökuvaus, ryhmätyö, esiintyminen, erilaisuus, ihmissuhteet, parisuhde, identiteetti, nuoruus, pohdinta

Ikäryhmät: /
Asiasanat: / /

Lue lisää »

Kuvitteellisten sanomalehtien laatiminen pohjautuen teoksen Kodittomien kaupunki maailmaan

Annika Luther: Kodittomien kaupunki

Kirja: Annika Luther: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävänä on laatia sanomalehtitekstejä Kodittomien kaupunki -kirjan kuvitteelliseen dystopiaan pohjautuen. Tarkoitus on tarkastella kriittisesti kirjan maailmaa ja pohtia sen mahdollisia ongelmia. Samalla harjoitellaan ryhmätyötaitoja, tekstilajeja, kirjoittamista, sanomalehden rakennetta ja mahdollisesti myös TVT-taitoja. Tehtävässä voidaan ylittää oppiainerajat esimerkiksi tekemällä yhteistyötä kuvaamataidon, biologian tai kielten opettajien kanssa.

Tehtävän kesto: 75 min x 2–3

Hakusanat: ilmastonmuutos, pakolaisuus, ympäristö, kestävä kehitys, tulevaisuus, äidinkieli, dystopia, yhteiskunta, tekstilajit, uutinen, pääkirjoitus, mielipidekirjoitus, artikkeli, mainos, sanomalehti, ryhmätyötaidot

Ikäryhmät:
Asiasanat: /

Lue lisää »

Erilaisia maahanmuuttajia: henkilöhaastattelun kirjoittaminen tai videoiminen

Lumi

Kirja: Vuorela Seita, Lumi. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan, miten maahanmuuttajien erilaiset taustat vaikuttavat Suomeen sopeutumiseen. Tavoitteena on ymmärtää maahanmuuton moninaisuutta. Tehtävässä harjoitellaan kirjoitetun tai videoidun mediatekstin tuottamista. Kesto 1–2 oppituntia.

Tehtävän kesto: 1–2 oppituntia

Hakusanat: monikulttuurisuus, pakolaisuus, maahanmuuttaja, kulttuuri, sopeutuminen, haastattelu, äidinkieli, tietotekniikka

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

Eläytymistä toisen asemaan kirjallisuuden avulla

Lumi

Kirja: Vuorela Seita, Lumi. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Oppitunnin tarkoituksena on pohtia asioita toisen henkilön näkökulmasta kaunokirjallista teosta apuna käyttäen. Oppitunnilla pohditaan pakolaisuutta sekä uuteen kotimaahan sopeutumista luetun teoksen näkökulmasta.

Tehtävän kesto: 1–2 x 75 min

Hakusanat: pakolaisuus, monikulttuurisuus, perhe, ihmisoikeudet, yhteiskunta, kirje, nuortenkirjallisuus

Ikäryhmät:
Asiasanat:

Lue lisää »

1 2 3 4 5 9