Suhtautumistapoja Neljän tuulen paidasta

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Kirja luetaan itsenäisesti ennen tehtävän tekemistä, tai opettaja voi ohjeistaa lukemista. Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan pakolaisuutta ja monikulttuurisuutta, sekä ihmisten suhtautumistapoja niihin. Oppilas oppii tunnistamaan ja näkemään rasistiset ilmaukset ja kommentit, jotka loukkaavat toista. Kirjaa käytetään monella tavalla: siitä etsitään erilaisia ilmauksia apukysymysten avulla ja lopulta sen pohjalta rakennetaan näytelmä.

Tehtävän kesto on noin kolme oppituntia.

Hakusanoja: draama, rasismi, kunnioitus

Tehtävänanto:  Tehtävä on kaksiosainen. Kirja tulee olla luettuna tai opettaja on voinut määrätä kirjasta kohtia lueattavaksi, joita käsitellään tunnilla. Tehtävän tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan pakolaisuutta ja monikulttuurisuutta, sekä ihmisten suhtautumistapoja niihin. Oppilas oppii tunnistamaan ja näkemään rasistiset ilmaukset ja kommentit, jotka loukkaavat toista.

Tehtävänä kirjaa lukiessa on kerätä erilaisia suhtautumistapoja pakolaisia kohtaan, vähintään kolmesta neljään kohtaa. Merkitäksesi kirjasta kohtia, voit käyttää apunasi esimerkiksi post-it-lappuja.

Oppilaat jaetaan luokassa ryhmiin ja näitä erilaisia suhtautumistapoja
pohditaan yhdessä apukysymyksien avulla.
Apukysymyksiä:

Mistä tunnistaa rasistisen kommentin?
Mitä mieltä Pekon äiti oli pakolaisista?
 
Mikä oli pääkallojengin suhtautuminen pakolaisiin?
Miten Oili kohteli Damlaa?
Pienen kaupungin yleinen suhtautuminen pakolaisiin?
Miten voisit itse tai yhdessä luokan kanssa auttaa maahanmuuttajaa
/ pakolaista sopeutumaan uuteen luokkaan?
Mitkä asiat ovat haastavia arjessa maahanmuuttajille/pakolaisille?

Miten haluaisit sinut otettavan vastaan,
jos muuttaisit uuteen maahan, joka ei ole kotimaasi
?

Ryhmässä pohdintojen jälkeen havaintoja ja ajatuksia kootaan yhdessä luokan kanssa.

Tämän jälkeen palataan ryhmän kanssa työskentelyyn, ja luodaan kirjan suhtaumistapakohdasta pieni näytelmä. Kohtaukset muutetaan ei-rasistisiksi. Nuorten tulee tunnistaa, kuinka toisille ihmisille voi puhua ja kuinka toisia täytyy kunnioittaa. Kohtausta voi rikastuttaa tai harventaa oppilaiden mielenkiinnon ja taitotason mukaan.

 Tehtävä PDF

Laatijat: Tampereen yliopiston 1. vuoden luokanopettajaopiskelijat

Ikäryhmät: /
Asiasanat: