Yhdessä erilaisuutta pohtimaan

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti. Ilmiötä käsitellään käsitteiden kautta visualisoimalla. Tehtävä on toiminnallinen ja oppilaat pääsevät keskustelemaan käsitteistä eri ryhmissä.

Tehtävän kesto: 3-5 oppituntia, riippuen ryhmien määrästä

Hakusanoja: käsite, ajatuskartta, kansalaisuus

Tehtävänanto: Kirjan lukemisen käydään alustuskeskustelu. Ensin pareittain ja sitten koko ryhmän kesken. Voidaan pohtia, millaisia kirjan henkilöt ovat, millaisista taustoista he tulevat, millaisia he ovat luonteeltaan, mikä heitä yhdisti ja erotti, ikäjakaumat, jne.

Alustuskeskustelun jälkeen luokka jaetaan 4-6 oppilaan ryhmiin ja jokainen ryhmä saa valita yhden keskustelusta tai keskustelun pohjalta (kirjan ulkopuolelta) nousseen käsitteen. Esimerkkejä mahdollisista valittavista käsitteistä voisivat olla suomalaisuus, saamelaisuus, kurdilaisuus tai pakolaisuus.

Ryhmät tekevät valitsemastaan aiheestaan ajatuskartan, jossa käsitellään ilmiön piirteitä ja syitä. Tietoa voi etsiä verkosta ja oppilaiden omia kokemuksia voi käyttää hyödyksi.

Oppilaat jaetaan ryhmiin niin, että kussakin ryhmässä on yksi oppilas kustakin ajatuskartasta. Ajatuskartat ovat sijoitettu pöydille ja ryhmät kiertävät jokaisen ajatuskartan luona ja ajatuskartan tekijä ryhmästä esittelevät ajatuskarttansa muille. Ryhmät keskustelevat ajatuskartoista (apukysymykset).

Apukysymykset: Mitä yhdistäviä tekijöitä ajatuskartoissa oli? Mitä ajatuksia kulttuuriin tutustuminen herätti? Mitä piirteitä muista kulttuureista haluaisit tuoda arkeesi? Millaista samanlaisuutta luokastanne löytyy? Miten erilaisuutta voisi hyödyntää arjessa/koulussa/elämässä?

Tavoite:  Ymmärtää erilaisuuden voimavarat

Tehtävä PDF

Laatijat: Tampereen yliopiston 1. vuoden luokanopettajaopiskelijat

 

Ikäryhmät: /
Asiasanat: