Eläytymistä toisen asemaan kirjallisuuden avulla

Lumi

Kirja: Vuorela Seita, Lumi. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Oppitunnin tarkoituksena on pohtia asioita toisen henkilön näkökulmasta kaunokirjallista teosta apuna käyttäen. Oppitunnilla pohditaan pakolaisuutta sekä uuteen kotimaahan sopeutumista luetun teoksen näkökulmasta.

Tehtävän kesto: 1–2 x 75 min

Hakusanat: pakolaisuus, monikulttuurisuus, perhe, ihmisoikeudet, yhteiskunta, kirje, nuortenkirjallisuus

Lyhyt kuvaus kirjasta: Romaani kertoo Atishasta, joka lähetetään Iranista turvaan Suomeen tuttavaperheen luokse. Tuttavaperheessä on samanikäinen poika, Siamak, joka on asunut Suomessa pitkään ja on suomalaistunut ja harrastaa intohimoisesti jääkiekkoa. Atisha pyrkii sopeutumaan uuteen kotimaahan, Siamak taas pyrkii torjumaan muistot entisestä kotimaastaan Iranista, mutta Atishan saapuminen nostaa niitä väkisin pintaan. Romaani kuvaa tasapainottelua kahden kulttuurin välillä.

Ennakkotehtävä oppitunnille: Sovittu kirja on luettu kotona ennen tätä oppituntia. Ota selvää Iranista esimerkiksi Wikipedian avulla. Lue erityisesti ihmisoikeustilanteesta sekä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta ja valmistaudu kertomaan tästä omin sanoin oppitunnilla. Vaihtoehtoisesti voi valita myös toisen maan, jota tutkii. Esimerkiksi Irak, Somalia, Afganistan, Syyria, Kosovo, Albania…

 

Tehtävä 1: Mielipiteet kirjasta

a) Selvittäkää niin sanotun janaharjoituksen avulla, kuinka moni piti kirjasta, eli jokainen asemoi itsensä luokassa kohtaan, joka kuvastaa heidän suhtautumistaan kirjaan. Luokan toinen seinä on positiivinen ja toinen seinä negatiivinen.
b) Pyritään myös perustelemaan mielipiteet, kuten mistä piti tai ei pitänyt kirjassa erityisesti, mitä kysymyksiä kirja herätti, ärsyttikö kirja tms.

 

Tehtävä 2: Keskustelutehtävä pakolaisuudesta

a) Muodostetaan 3–4 hengen ryhmiä.
b) Keskustellaan ryhmissä siitä, mitä oppilaat saivat tietää Iranista kotitehtävän avulla. Voit myös käyttää ryhmässä tablettia tiedonhaun apuna.
c) Pohtikaa pienryhmissä, mitä syitä pakolaisuuteen voi olla. Apuna keskustelussa voitte käyttää seuraavia kysymyksiä:

 1. Mikä oli Atishan syy lähteä pakoon Iranista?
 2. Entä miksi Omid lähetettiin pakoon Suomeen?
 3. Mistä maista Suomeen tulee nykyään pakolaisia?
 4. Mitkä voisivat olla syyt maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen näistä maista?
 5. Minkälainen oli Atishan pakomatka Iranista Suomeen? Poimi kirjasta Atishan matkalla kohtaamia ongelmia ja vaaroja.
 6. Mitä muita vaaroja pakomatka saattaa sisältää?

d) Keskustelun tulos kootaan yhteisesti älytaululle opettajan johdolla.
e) Valmistautukaa ryhmässä esittämään vähintään yksi pakolaisuuden syy.
f) Pohditaan yhteisesti, miten taustatietojen tunteminen auttaa kirjan lukemisessa ja tulkitsemisessa.

 

Tehtävä 3: Kirjoita tarinalle loppu

Kirjan loppu jää melko avoimeksi. Mitä sitten tapahtui? Ideoi tarinaa eteenpäin. Voit halutessasi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

Palasivatko nuoret takaisin koteihinsa? Mitä Nooralle ja Siamakille tapahtui? Millainen oli heidän mahdollinen paluumatkansa? Mitä Omidille tapahtui? Kertoivatko nuoret Siamakin vanhemmille tapahtumista? Saivatko poliisit tietää karkumatkasta ja Atishasta? Mitä muille nuorille ja esimerkiksi Minkille tapahtui…?

Voit ideoida yhdessä parisi kanssa tai työskennellä itsenäisesti. Kirjoita ajatuksesi tarinan jatkosta konseptipaperille, sopiva pituus noin 2 sivua.

 

Tehtävä 4: Pohdintatehtävä toisen tilanteeseen eläytymisestä

a) Kuvittele, että olet juuri saapunut Suomeen jostakin toisesta maasta, esimerkiksi Iranista.
b) Pohdi parin kanssa mahdollisia haasteita, joita kohtaat. Voitte käyttää keskustelussa apuna seuraavia kysymyksiä:

 1. Millaisia ongelmia voit kohdata, jos muutat vieraaseen maahan?
 2. Mikä Suomessa voisi mielestäsi olla outoa?
 3. Mitä asioita Atisha piti outoina saapuessaan Suomeen?
 4. Miksi omien juurien tunteminen on tärkeää? Miksi Siamakin olisi tärkeää muistella myös aikaansa Iranissa?
 5. Minkä takia Siamak yrittää vältellä muistoja ja ajatuksia Iranista? Mitä syitä tälle voisi olla?
 6. Miten kahden kulttuurin välillä eläminen näkyy Siamakin ja Siamakin vanhempien elämässä?
 7. Entä mikä merkitys rajalla ja rajalle pakenemisella voisi olla?

c) Valmistaudu keskustelemaan kysymyksistä luokassa.
d) Keskustellaan myös siitä, auttaako kaunokirjallisuus ymmärtämään paremmin toisia ihmisiä tai asettumaan toisen ihmisen asemaan.

 

Tehtävä 5: Kirjoita kirje

Kirjoitustehtävä kotiin: Siamakin kirje Atishalle tai Atishan kirje Siamakille. Asetu joko Siamakin tai Atishan asemaan ja kirjoita minämuodossa kirje, jossa kerrot ajatuksiasi ja tunteitasi toisesta henkilöstä. Yritä eläytyä henkilön maailmaan ja välittää kirjeessä tunteita, joita toinen henkilö on sinussa herättänyt. Sopiva pituus on 1–2 sivua, mutta voit kirjoittaa enemmänkin, jos tahdot. Kirjeen kirjoittamisen voi mahdollisuuksien mukaan aloittaa myös tunnilla.

Tehtävä PDF

Laatijat: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusharjoittelijat 2017, Turun yliopisto

Ikäryhmät:
Asiasanat: