Keskustelua pakolaisuudesta draaman keinoin

Kaukana omalta maalta.

Kirja: Sisko Latvus: Kaukana omalta maalta. WSOY 2011. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti, ja kirjaa käytetään kahdella tavalla. Sen pohjalta keskustellaan pakolaisuudesta, ja keskustelun jälkeen kirjan pohjalta tehdään draamaharjoitus.

Tehtävän kesto: Tunnilla tehtävän kesto on 1-2h. (+kotona/koulussa lukemiseen käytetty aika)

Hakusanoja: draama, eläytyminen, ryhmätyöskentely, yhteistyö, improvisaatio, reaktiot

Tehtävien tekeminen edellyttää, että kirja on luettu etukäteen.

  1. Keskustellaan pakolaisuuden käsitteestä ja pakolaisuuden syistä. Jakaudutaan pienryhmiin, joissa keskustelua siitä, miten pakolaisuus näkyy Suomessa.
  2. Pienryhmissä keskustelua kirjasta: Miten pakolaisuus ilmenee Paavon elämässä? (luokan taitotason mukaan tehtävä voidaan toteuttaa ajatuskarttaa käyttäen)
  3. Ryhmät muodostavat still-kuvan valitsemastaan kirjan kohtauksesta ja valmistautuvat esittämään ja kertomaan siitä muulle luokalle. Opettaja jakaa ryhmille kirjasta luvut, joista ryhmät valitsevat mieleisensä kohtauksen. Jos kohtauksen valitsemisessa ilmenee vaikeuksia, opettaja voi valmiiksi miettiä muutaman kohtauksen, esim. matka juna-asemalle ja äiti pyörtyy (luku 2), isän kohtaaminen junassa (luku 5), Paavon saapuminen mökkiin hakemaan apua Matille (luku 13). Still-kuvat esitetään luokan edessä kronologisessa järjestyksessä ja luokka arvaa, mistä kohtauksesta kuva kertoo. Kuvista keskustellaan koko luokan kanssa.

Vinkki! Katso myös aiheeseen liittyvät tehtävät Neuvostoliiton halki 1, Neuvostoliiton halki 2 ja Neuvostoliiton halki 3.

Tehtävä PDF

Laatija: Tampereen yliopiston 1. vuoden luokanopettajaopiskelijat

Ikäryhmät:
Asiasanat: