Erilaisia maahanmuuttajia: henkilöhaastattelun kirjoittaminen tai videoiminen

Lumi

Kirja: Vuorela Seita, Lumi. WSOY 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä pohditaan, miten maahanmuuttajien erilaiset taustat vaikuttavat Suomeen sopeutumiseen. Tavoitteena on ymmärtää maahanmuuton moninaisuutta. Tehtävässä harjoitellaan kirjoitetun tai videoidun mediatekstin tuottamista. Kesto 1–2 oppituntia.

Tehtävän kesto: 1–2 oppituntia

Hakusanat: monikulttuurisuus, pakolaisuus, maahanmuuttaja, kulttuuri, sopeutuminen, haastattelu, äidinkieli, tietotekniikka

Ennakkotehtävä: Koko ryhmä lukee etukäteen kirjan Lumi.

Keskustelutehtävä kirjan henkilöistä

 • Pohditaan, millaisia henkilöitä kirjassa on.
 • Pohditaan, millaisissa tilanteissa kirjan henkilöt ovat tulleet Suomeen ja miten se vaikuttaa heidän kokemuksiinsa suomalaisesta kulttuurista (keskitytään erityisesti Siamakiin, Atishaan, Fereshtehiin, Farhadiin ja Zhiraan).
 • Vertaillaan suomalaista ja persialaista kulttuuria keskenään.

Haastattelutehtävä teksti- tai videomuodossa
Muodostetaan 2–4 oppilaan ryhmiä ja annetaan jokaiselle ryhmälle yksi viidestä edellä mainitusta kirjan henkilöstä. Jokainen ryhmä tekee omasta henkilöstään haastattelun, joka toteutetaan A) lehtihaastatteluna tai B) videohaastatteluna.

A) Tehtävänanto lehtihaastatteluun
Koostakaa kysymyksistä ja keksimistänne vastauksista yhtenäinen haastatteluteksti. Piirtäkää tai etsikää kuva, joka vastaa mielikuvaanne henkilöstä. Voitte tehdä lisäksi tietoruudun, josta tulee ytimekkäästi esiin esimerkiksi haastateltavan nimi, ikä, kotimaa ja perhe.

B) Tehtävänanto videohaastatteluun
Jakakaa roolit ryhmässänne: yksi on haastateltava, yksi on kuvaaja ja yksi tai kaksi toimii haastattelijoina. Kuvatkaa noin viiden minuutin mittainen haastattelu. Yrittäkää eläytyä rooleihinne mahdollisimman hyvin.

Haastattelussa voi kysyä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Mistä saakka olet asunut Suomessa?
 • Tunnetko olevasi enemmän suomalainen vai iranilainen?
 • Mitä muistat Iranista?
 • Mikä on parasta Iranissa?
 • Mikä on parasta Suomessa?
 • Minkälaisia suomalaiset mielestäsi ovat?
 • Mitä ajattelet Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista?

Halutessaan voi keksiä myös itse lisää kysymyksiä.

 

Vinkki opettajalle
Tietoa henkilöstä löytyy esimerkiksi seuraavilta sivuilta (vuoden 2016 painos):

 1. 18–21, 49–56, 57–62, 70–76, 86–91, 92–99 (Siamak)
 2. 27–44, 63–69, 82–86, 180–184 (Atisha)
 3. 104–109 (Fereshteh)
 4. 161–166 (Farhad)
 5. 25–44, 85–86 (Zhira)

Oppilaat voivat keksiä henkilöihin sopivia vastauksia myös itse, koska kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä löydy suoraa vastausta kirjasta.

Esittely: Valmiit tuotokset esitellään muulle luokalle.

Kotitehtävä
Tehtävään voi liittää itsenäisen kirjoitusharjoituksen, jossa jokainen oppilas kirjoittaa siitä, miten ryhmänsä henkilön elämä jatkuu kirjan tapahtumien jälkeen.

Tehtävä PDF

Laatija: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusharjoittelijat, OKL, Turun yliopisto, 2017.

 

Ikäryhmät:
Asiasanat: