Luo omaa kulttuuria!

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Yhteistoiminnallinen, luova suunnittelutehtävä. Tehtävässä hyödynnetään kirjassa esiteltyjä kulttuuriseremonioita ja pyydetään oppilasta luomaan seremonia haluamassaan kulttuurissa. Tehtävässä opetellaan samalla prosessin mallintamista. Tehtävä voi olla omatoimiseen tutkivaan ja luovaan työhön ohjaava ja jakautua useammalle yhteistoiminnalliselle tunnille tai ryhmän kotitöinä tehtäväksi.

Tehtävän kesto vaihtelee syvyydestä riippuen 1-7 tuntiin.

Hakusanoja: kulttuuriset tavat, perhetavat, käsitteellinen mallintaminen, prosessit, algoritmit, tietotekniikka, historia, maantieto, yhteiskuntaoppi

Tehtävänanto: Teemestari noudattaa kussakin eri tilanteessa tarkkaa järjestystä. Muodostuu sukupolvelta toiselle siirtyvä seremonia ja teekulttuuri. Kuvittele, jos olisit teemestari ja sinulla ei olisi jälkeläistä. Sinun tulisi kirjoittaa teemestarin kirja, jossa kerrotaan menettely kuhunkin tilanteeseen: vieraiden vastaanottamiseen, teemestariksi valmistumiseen  ja veden pirskotteluun puutarhaan. Milloin tehdään mitäkin? Ehkä tämän jälkeen teemestari voitaisi korvata robotilla…

Valitse jokin elämäntilanne tai tilanne ja suunnittele siihen liittyvä seremonia. Voit perehtyä eri maanosien teeseremonioihin, tai miettiä omaa perhettäsi. Millaista kulttuuria itse toivoisit? Suunnittele seremonia ja mallinna se.

Opettajan ohje: Seremonia tai rituaali voidaan mallintaa eri tavon. Oppilaat voivat käyttää yksinkertaista vuokaaviota, rakenteellista ohjetta (jossa on numeroidut ja alinumeroidut etenemisohjeet), pseudokoodia, prosessikaaviota, UML-aktiviteettikaaviota, taikka vapaamuotoisesti itse keksimäänsä kaavionotaatiota, kertomusta, nauhoitetta tai videota.

Vinkki! Katso myös aiheeseen liittyvä tehtävä Tee teenkeittoalgoritmi.

Tehtävä PDF

Laatija: Helsingin yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat 2017.

Ikäryhmät: /
Asiasanat: