Teema-artikkelit

Kalevalan kuvituksia lapsille ja nuorille (1)

Artikkelissa Sisko Ylimartimo esittelee lapsille ja nuorille julkaistuja kuvitettuja Kalevaloita niiden alkuvaiheista 1950-luvulle. Kansalliseepoksemme julkaistujen kuvitusten kannalta vuosikymmenet 1870–1950 näyttävät suhteellisen vaatimattomilta. Kyseessä on kuitenkin osittain näköharha, joka jättää katveeseen monia taiteilijoita.

Kalevalan kuvituksia lapsille ja nuorille (2)

Sisko Ylimartimo esittelee artikkelissa kotimaisen lapsille ja nuorisolle suunnatun Kalevala-kuvituksen modernismia 1960-luvulta lähtien. Taidemuodot ovat moninaistuneet: proosakerronta on yleistä, on animaatiota ja sarjakuvaa.  Viimeisen runsaan sadan vuoden aikana tunnetut taiteilijat ovat luoneet mitä mielikuvituksellisinta Kalevala-fantasiaa.  

Lapsi peilinä yhteiskunnalliselle todellisuudelle 

Artikkelissa Päivi Heikkilä-Halttunen tuo esille kotimaisen kuvakirjallisuuden lapsikuvauksen kiinnostavia muutoksia 1970-luvulta nykyhetkeen ja kiteyttää havaintojani kriitikkona ja kuvakirjallisuuden tutkijana. Taustahaastatteluiden sitaattien kautta ääneen pääsevät myös kuvittajat, jotka ovat eri tavoin uudistaneet kuvakirjan lapsikuvaa.   

Valokuva toden ja sadun kuvittajana

Päivi Heikkilä-Halttunen esittelee keskeisimpiä kotimaisia valokuvakuvitettuja lastenkirjoja, jotka ovat eri tavoin ja eri aikoina vaikuttaneet suomalaisen lastenkirjakuvituksen historiaan. Valokuva on ollut lastenkirjoissa melko harvinainen kuvitustekniikka. Lasten tieto- ja oppikirjoissa on aiemmin käytetty paljonkin valokuvakuvitusta, mutta etenkin 2000-luvulla lasten kotimaisessa tietokirjallisuudessa piirroskuvitus on syrjäyttänyt valokuvat jo lähes täysin.