Hakuohjeet

Kuvittajabibliografia on sähköinen tietokanta, jossa teoksia tarkastellaan kuvittajalähtöisesti. Bibliografiassa ei ole eroteltu ammattikuvittajia sivutöikseen tai harrastuksekseen kuvittavista henkilöistä. Osalla kuvittajista on taidealan koulutus, osa on itseoppineita. Mukana on myös lapsia kuvittajina.

Yleisiä hakuohjeita

Voit hakea kuvittajia, kuvitettuja teoksia tai originaalikuvitusten sijaintitietoja eri tavoin tai käyttää apuna selauslistoja. Vapaa sanahaku katkaisee sanan automaattisesti eikä erillistä katkaisumerkkiä tarvita. Alkukirjaimen koolla ei ole väliä.

Jos hakusi ei tuota tulosta, tarkistathan hakusanan oikeinkirjoituksen sekä sen, että olet oikeassa hakulaatikossa. Kuvittajahaku vastaa erilaisiin kysymyksiin kuin teoshaku. Tyhjennä-nappi tyhjentää hakukentät.

HAE KUVITTAJIA

Voit hakea tiettyä kuvittajaa nimen, syntymävuoden tai kuolinvuoden mukaan. Voit myös selata kuvittajalistaa Hae kaikki kuvittajat -napin avulla. Hakutulos tulee kuvittajan sukunimen mukaiseen aakkosjärjestykseen. Voit halutessasi järjestää listan myös muiden nimien, syntymäajan tai kuolinajan mukaan. Käytä hakutuloksen järjestämiseen otsikon vieressä olevaa nuolenkärkeä (ks. ohje sivun alaosassa).

HAE TEOKSIA

Voit hakea tiettyä teosta kirjoittamalla Vapaa sanahaku -kenttään teoksen nimen, sarjan nimen, nimen osan, teoksen kirjoittajan tai toimittajan nimen. Voit rajata ja hakea teoksia julkaisuvuoden, kustantajan tai kielen perusteella tai sen mukaan, onko teoksesta mukana näytekuva. Voit myös tuoda esiin kaikki tietokannassa olevat teokset Hae kaikki teokset -napin avulla ja edelleen Teoksesta on kuvituksia -valinnan avulla rajata tarkasteluun vain ne teokset, joista on mukana näytekuva.

Hakutulos tulee teoksen nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen niin että alussa ovat mahdolliset erikoismerkilliset ja numerolliset nimet minkä jälkeen teokset tulevat aakkosjärjestyksessä A > Ö. Voit halutessasi järjestää listan myös kuvittajan, kirjoittajan tai julkaisuvuoden mukaan. Käytä hakutuloksen järjestämiseen otsikon vieressä olevaa nuolenkärkeä (ks. ohje sivun alaosassa).

HAE KUVITUSORIGINAALIEN SIJAINTITIETOJA

Voit hakea kuvitusoriginaalien sijaintitietoja sekä Hae kuvittajia että Hae teoksia -kentästä kirjoittamalla kenttään tekstin: kuvitusoriginaalien/luonnosten sijainti. Haku tuo esiin ne kuvittajat/teokset, joiden sijaintitieto on tallennettu tietokantaan. Tiedot pohjautuvat pääosin organisaatioille vuonna 2022 tehtyyn kyselyyn. Kuvittajille itselleen tehdyn kyselyn mukaan monet kuvittajat säilyttävät originaalikuvituksia kotonaan tai työhuoneellaan, elleivät ole myyneet tai lahjoittaneet niitä eteenpäin. Osa uudemmista kuvituksista on digitaalisia.

Esimerkkihakuja teoshakukentästä

Ketkä ovat kuvittaneet runoilija Kirsi Kunnaksen teoksia?
Kirjoita vapaasanalaatikkoon kirjailijan nimi: kirsi kunnas. Järjestä näin saatu hakutulos Kuvittaja-otsikon nuolen avulla kuvittajan mukaiseen aakkosjärjestykseen.

Voit tarkastella samalla tapaa ketkä ovat kuvittaneet esimerkiksi Tuula Korolaisen, Sinikka ja Tiina Nopolan tai Timo Parvelan teoksia.

Entä ketkä ovat kuvittaneet Tove Janssonin luomia muumihahmoja?
Kirjoita vapaasanalaatikkoon kirjailijan nimi: muumi. Järjestä näin saatu hakutulos Kuvittaja-otsikon nuolen avulla kuvittajan mukaiseen aakkosjärjestykseen.

Ovatko suomalaiset kuvittajat kuvittaneet Tammen kultaiset kirjat -kustantajasarjan teoksia?
Kirjoita vapaasanalaatikkoon sarjan nimi tai nimen osa: tammen kultaiset kirjat.

Voit myös hakea muita kustantajasarjoja teoshakukentästä, kuten  vihreä varis, lukupalat, kirjakärpänen, tietopalat.

Etsin valokuvin kuvitettuja kotimaisia teoksia.
Kirjoita vapaasanalaatikkoon sana: valokuvateos.

Voit myös hakea muutamilla muilla vakiomuotoisilla ilmaisuilla kuten: sarjakuvateos, selkokirja tai kaksikielinen teos. Tekstittömät kuvakirjat ja sarjakuvat löytyvät parhaiten kirjoittamalla: tekstitön. Jos haluat nähdä, mitkä kirjat ovat olleet äitiyspakkauksissa eri vuosina, kirjoita vapaasanakenttään sana: äitiyspakkau (katkaisumerkkiä ei tarvita).

Mitkä teokset on palkittu Rudolf Koivu -palkinnolla? Entä mitkä ovat vuoden kauneimmat kirjat?
Kirjoita vapaasanalaatikkoon sana: rudolf koivu palkinto. Voit järjestää tuloksen esimerkiksi teoksen julkaisuvuoden mukaan. Huomaa, että julkaisuvuosi ei ole sama kuin palkinnon jakovuosi. Suomen kirjataiteen komitean Vuoden kauneimmat kirjat -kokoelman kirjat löytyvät kirjoittamalla vapaasanalaatikkoon: vuoden kauneimmat kirjat.

Mukana ovat seuraavat kuvakirjalle tai kuvitetulle teokselle myönnetyt palkinnot:
Rudolf Koivu -palkinto, Finlandia Junior -palkinto / Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto, Punni-kirjallisuuspalkinto, Suomalainen kuvakirja -palkinto sekä Vuoden kauneimmat kirjat -kokoelmaan valitut teokset.

Onko kuvittajabibliografiassa mukana saamelaisten kuvittajien kuvittamia teoksia?
Kirjoita vapaasanakenttään sana: saame (katkaisumerkkiä ei tarvita). Näin saat kaikki saamenkieliset kirjat, ovatpa ne kirjoitettu pohjoissaameksi, koltansaameksi tai inarinsaameksi. Jos haluat vain pohjoissaamenkieliset kirjat, rajaa hakutulosta kielellä.

Hakutulosten järjestäminen nuolenkärkien avulla


Kuvittajahaku

Nimi
– Nuolenkärki ylös: Tekijöiden aakkosjärjestys etenee sukunimen mukaan A > Ö.
– Nuolenkärki alas: Tekijöiden aakkosjärjestys etenee sukunimen mukaan Ö > A.

Muut nimet
– Nuolenkärki ylös: Tekijöiden aakkosjärjestys etenee etunimen, etunimen alkukirjaimen tai salanimen mukaan A > Ö siten, että alussa ovat ne kuvittajat, joille ei ole merkitty muita nimiä (sarakkeet ovat tyhjiä).
– Nuolenkärki alas: Tekijöiden muiden nimien aakkosjärjestys etenee etunimen tai salanimen mukaan Ö > A.

Syntymävuosi
– Nuolenkärki ylös: Listan alkuun tulevat henkilöt, joiden syntymäaika on varhaisin, esimerkiksi 1700- ja 1800-luvun taitteessa syntyneet. Ihan alussa ovat ne henkilöt, joiden syntymäaika ei ole tiedossa.
– Nuolenkärki alas: Listan alkuun tulevat nuorimmat kuvittajat, jotka ovat syntyneet esimerkiksi 1990-luvulla.

Kuolinvuosi
– Nuolenkärki ylös: Listan alkuun tulevat elossa olevat kuvittajat sekä henkilöt, joiden kuolinvuosi ei ole tiedossa.
– Nuolenkärki alas: Listan alkuun tulevat viimeksi kuolleet kuvittajat.

Teoshaku

Nimi
– Nuolenkärki ylös: Teosten aakkosjärjestys etenee teosnimen mukaan A > Ö siten, että alussa ovat erikoismerkkejä sisältävät nimet ja teokset, joiden nimi alkaa numerolla.
– Nuolenkärki alas: Teosten aakkosjärjestys etenee teosnimen mukaan Ö > A ja edelleen numeroihin ja erikoismerkkeihin.

Kuvittaja
– Nuolenkärki ylös: Tekijöiden aakkosjärjestys etenee sukunimen mukaan A > Ö.
– Nuolenkärki alas: Tekijöiden aakkosjärjestys etenee sukunimen mukaan Ö > A.

Kirjoittaja
– Nuolenkärki ylös: Tekijöiden aakkosjärjestys etenee sukunimen mukaan A > Ö siten, että aakkosten alussa ovat teokset, joiden kirjoittaja ei ole tiedossa.
– Nuolenkärki alas: Tekijöiden aakkosjärjestys etenee sukunimen mukaan Ö > A.

Julkaisuvuosi
– Nuolenkärki ylös: Listan alkuun tulevat vanhimmat teokset.
– Nuolenkärki alas: Listan alkuun tulevat uusimmat teokset.

Palaa Hankkeen taustaa -sivulle tästä.