Yhdessä erilaisuutta pohtimaan

Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita

Kirja: Esko-Pekka Tiitinen: Neljän tuulen paita. Kustannusosakeyhtiö Aula & Co. 2016. Kirjan tiivistelmä

Tehtävää varten oppilaat ovat lukeneet kirjan itsenäisesti. Ilmiötä käsitellään käsitteiden kautta visualisoimalla. Tehtävä on toiminnallinen ja oppilaat pääsevät keskustelemaan käsitteistä eri ryhmissä.

Tehtävän kesto: 3-5 oppituntia, riippuen ryhmien määrästä

Hakusanoja: käsite, ajatuskartta, kansalaisuus

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Kalasta sähköposti

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä on tarkoitus tunnistaa huijaussähköpostiviestistä epäilyttäviä kohtia, jotka voisivat paljastaa sen huijaus/kalasteluviestiksi. Kirjassa on esitelty ”vedenmyyjä-huijari”, joka myy vettä epärehellisesti ihmisille. Tämä tehtävä liittyy nykypäivänä kohdattaviin huijausyrityksiin.

Tehtävän kesto: 30-45min

Hakusanoja: kalastelu, huijaus, kalastelusähköposti, huijausviesti, huijaussähköposti, tietosuoja, sähköposti, äidinkieli, tietotekniikka, yhteiskuntaoppi

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Ohjelmoinnin harjoittelua

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki,  Laura: North End – Niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä tehdään ohjelmointiharjoituksia, joihin sisältyy tarinan ymmärtäminen ja siirtäminen pelimaailmaan.

Tehtävän kesto: 3 – 6 tuntia (riippuen,montako harjoitusta tehdään ja erityisesti paljonko tehdään harjoitusta nr. 4.)

Hakusanoja: lumi, kylmyys, kohtaaminen, interaktio, peli, ohjelmointi, matematiikka, tietojenkäsittely, tietotekniikka, äidinkieli

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Ilmastonmuutos nyt

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki,  Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä opetellaan tiedonhakua ja esityksen tekoa ja esittämistä esim. PowerPoint tai Prezi työkaluilla. Tarkoituksena on virittää luokassa keskustelua ilmastonmuutos-teemasta. Kirja tarjoaa sopivan viitekehyksen/johdannon aiheeseen.

Tehtävän kesto: n. 1,5 h

Hakusanat: ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, kasvihuoneilmiö, Pohjois-Atlantin Oskillaatio, tietotekniikka, viestintätekniikka, äidinkieli, ympäristöoppi, biologia, maantiede, elämänkatsomustieto.

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Luo omaa kulttuuria!

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Yhteistoiminnallinen, luova suunnittelutehtävä. Tehtävässä hyödynnetään kirjassa esiteltyjä kulttuuriseremonioita ja pyydetään oppilasta luomaan seremonia haluamassaan kulttuurissa. Tehtävässä opetellaan samalla prosessin mallintamista. Tehtävä voi olla omatoimiseen tutkivaan ja luovaan työhön ohjaava ja jakautua useammalle yhteistoiminnalliselle tunnille tai ryhmän kotitöinä tehtäväksi.

Tehtävän kesto vaihtelee syvyydestä riippuen 1-7 tuntiin.

Hakusanoja: kulttuuriset tavat, perhetavat, käsitteellinen mallintaminen, prosessit, algoritmit, tietotekniikka, historia, maantieto, yhteiskuntaoppi

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Excel -harjoitus: Ilmastonmuutos North Endissä

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki, Laura: North End – niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Opetellaan exelin käyttöä ilmastonmuutokseen liittyen. Oleellisena on huomata kuinka Excel -kuvaajat pystyvät tehokkaasti esittämään kirjassa esintyneen Pohjois-Atlantin Oskillaation.

Tehtävän kesto: n. 1 h

Hakusanat: ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilmaston kylmeneminen pohjoisessa, Pohjois-Atlantin Oskillaatio, tietotekniikka, viestintätekniikka, matematiikka, fysiikka ja kemia.

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

Aikajana Teemestarin kirjan tapahtumista

Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

Kirja: Emmi Itäranta: Teemestarin kirja. Kustantannusosakeyhtiö Teos 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävänä on laatia aikajana kirjan tapahtumista ja siitä, mitä on tapahtunut entismaailmassa ja hämärän vuosisadalla. Tehtävä opettaa hyödyntämään taulukoitujen tietojen käyttöä visuaalisen aikajanan luomisessa ja tekijänoikeusvapaan materiaalin käyttöä, mutta haastaa myös pohtimaan ilmastonmuutokseen vaikuttavia seikkoja.

Tehtävän kesto: Kirja pitää olla luettuna ennen tehtävän tekemistä. Aikajanan laatimiseen menee arviolta 1-2 oppituntia

Hakusanoja: tietotekniikka, historia, maantieto, aikajana, tekijänoikeudet, Knightlab

Ikäryhmät: /
Asiasanat:

Lue lisää »

1 2 3 4 5 6