Teoshaku löytyy sivun alalaidasta ↓
Teoksia löytyi yhteensä 12 kpl.

Teos Kuvitta­ja Kirjoitta­ja Julkaisu­vuosi Kuvaikoni.
A B C. Inhemsk barnbok Hallberg, Gerda Hallberg, Gea 1906 Kuvaikoni.
Barnens bok 1 Federley, Alex 1904
Barnens bok 2 Federley, Alex 1904
Fru Rana. Berättelse Hammarström, Nanny Hammarström, Nanny 1908
Fyrväpplingens sagbok Granfelt, Sigrid Grönvik, Anna 1903
För barnen. Sagor Granfelt, Sigrid Tavaststjerna, Hilja 1906
Jorden rundt i flygmaskin eller hvad Jalle och Kalle upplefde under en nu afslutad världsomsegling i en af dem själfva konstruerad maskin, företagen i den ungefärliga riktningen af Helsingfors meridian Ehrström, Eric O. W. Ehrström, Eric O. W. 1905
Julgranens 25 pennis bibliotek. Häft 1 Granfelt, Sigrid 1907
Maan ympäri lentokoneella eli mitä Olli ja Onni kokivat purjehtiessaan maapallon ympäri omakeksimällään koneella ja Helsingin puolipäiväpiirin suuntaa noudattaen Ehrström, Eric O. W. Ehrström, Eric O. W. 1905
Prinsessan till Björkeberga Cederholm, Hanna Stadius, Julia 1907 Kuvaikoni.
På Sommarö. Berättelse för barn Federley, Alex Hult, Fanny 1903
Två myrors äfventyr Hammarström, Nanny Hammarström, Nanny 1907