Maan ympäri lentokoneella eli mitä Olli ja Onni kokivat purjehtiessaan maapallon ympäri omakeksimällään koneella ja Helsingin puolipäiväpiirin suuntaa noudattaen