Jorden rundt i flygmaskin eller hvad Jalle och Kalle upplefde under en nu afslutad världsomsegling i en af dem själfva konstruerad maskin, företagen i den ungefärliga riktningen af Helsingfors meridian

Kuvitusoriginaalien/luonnosten sijainti: Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.