Ilmiöoppiminen ja lastenkirjat

Lastenkirjainstituutti on tuottanut Materiaalipankin, joka tarjoaa tehtäviä ilmiölähtöisen opettamisen tueksi. Materiaalipankki on tuotettu osana Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittamaa hanketta.

Materiaalipankki

 

Kuva: Saija Kalliojärvi. Eriväriset kädet kannattelevat maapalloa.

Ilmiölähtöisessä oppimisessa tutkitaan ilmiöitä kontekstissaan yli oppiainerajojen. Prosessin alussa tutustutaan ilmiöön monipuolisesti eri näkökulmista ja eri keinoin, tehden tutuksi useita tapoja oppia. Tässä kohtaa voidaan hyödyntää ajankohtaisiin ilmiöihin tarttunutta kirjallisuutta. Kouluilla on vaihtelevat mahdollisuudet toteuttaa ilmiölähtöisyyttä. Siksi ilmiötehtäviä on materiaalipankissamme eri laajuisina.
Tietoa ilmiöoppimisesta ja kirjallisuudesta opetuskäytössä.

 

Kuva: Saija Kalliojärvi. Keltainen älypuhelin.

Materiaalipankkia voi hyödyntää opetuksessa monin tavoin opettajan resurssien ja käytössä olevan ajan mukaan.
Käytännön ohjeita sekä vinkkejä tehtäväkokonaisuuksien laatimiseen ja tehtävien sovittamiseen oman ryhmän tarpeisiin.
Materiaalipankin tehtävien suunnittelun voi ottaa myös osaksi kurssia opettajaopiskelijoille.
Lisätietoa ilmiölähtöisyydestä ja kirjallisuudesta opettajaopinnoissa.

 

Kuva: Saija Kalliojärvi. Punainen kirja, jonka kannessa lukee Read me.Kirjat, jota tehtävissä on käytetty, on koottu kirjalistaksi. Ajankohtaista listaa päivitetään sopivilla uutuuksilla. Tällä hetkellä Materiaalipankissa on tehtäviä aiheista monikulttuurisuus, ilmastonmuutos, muuttuva perhe ja tunteet. Tehtävissä on hyödynnetty lasten- ja nuortenkirjallisuutta, joka käsittelee kyseisiä ilmiöitä. Kirjat on jaoteltu ilmiöittäin alakoulun kirjalistaan ja yläkoulun kirjalistaan.Kirjalistaa voi hyödyntää tehtävien suunnittelussa, apuna materiaalien valinnoissa ja monissa muissa tarkoituksissa.

 

Alakoulun kirjalista (PDF)

Yläkoulun kirjalista (PDF)

tah_logo

 

Yhteistyökumppaneina tehtävien suunnittelussa ovat pääasiallisesti yliopistot ja opettajankoulutus.

Tehtävien suunnittelijat (PDF)

Hankkeen on rahoittanut Tiina ja Antti Herlinin säätiö. Hankekoordinaattorina on toiminut Aino-Maria Kangas.

Tiedote 24.5.2017  Tiedote 4.1. 2017