Opettajankoulutuslaitoksia haetaan mukaan ilmiöprojektiin

Lastenkirjainstituutti etsii OKL-ryhmiä kehittämään yhdessä ilmiöpohjaisia oppimismateriaaleja yläkoululaisille. Suunniteltavissa oppimistehtävissä hyödynnetään nuortenkirjallisuutta, joka käsittelee ilmiötä kontekstissaan ja tuo sen oppimistilanteeseen. Käsiteltävänä ovat ilmiöt ilmastonmuutos, monikulttuurisuus ja muuttuvat perhemallit. Kutsumme mukaan kurssiryhmiä eri oppiaineista käsittelemään ilmiöitä monipuolisesti. Projekti sijoittuu syyslukukaudelle 2017.

Tehtäviä suunnitellessa

  • opiskelijat oppivat ilmiölähtöisen opettamisen perusteet käytännössä
  • opiskelijat pääsevät luomaan uutta oppimateriaalia
  • tuotokset saadaan heti julki ja käyttöön
  • opiskelijat oppivat hyödyntämään nuortenkirjallisuudessa olemassa olevaa pedagogista pohjaa ja sisältöjä yli oppiainerajojen

Tehtävien suunnittelun tueksi Lastenkirjainstituutti tarjoaa ohjeistusta, alustavan kirjalistan, esimerkkejä aiemmista tehtävistä ja yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen tehtäville. Projekti on jatkoa syksyllä 2016 pilotoidulle Lastenkirjallisuus ilmiölähtöisen oppimisen tukena -hankkeelle, jossa tuotettiin tehtäviä alakouluikäisille yhdessä Tampereen Yliopiston OKL:n ja Sanataideyhdistys Yöstäjän kanssa.

Oppimateriaalit tuotetaan Lastenkirjainstituutin oppimateriaalipankkiin sivulle:
lastenkirjainstituutti.fi/materiaalipankki
Hankkeen aikana pyrimme edelleen kehittämään materiaalipankkia ja yhteistyömallia.

Hankkeen on rahoittanut Tiina ja Antti Herlinin säätiö.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Aino-Maria Kangas
Hankekoordinaattori
050 4632 813
lki(a)lastenkirjainstituutti.fi