Pirita Tolvasen blogikirjoituksessa selvitetään, miltä tieto näyttää lasten tietokuvakirjoissa

Kuvittaja Pirita Tolvanen esittelee Lastenkirjainstituutin blogissa katsauksen 23 vuonna 2021 ilmestyneen tietokuvakirjan tapoihin esittää tietoa. Tietoa visualisoidaan esimerkiksi poikkileikkauskuvin, havainnekuvin ja karttojen avulla, mutta myös numeraalista tietoa löytyy esimerkiksi määreiden vertailun ja ympyrädiagrammien muodossa.

Tolvanen on selvittänyt kirjojen syntyprosessia myös kysymällä tekijöiltä, millainen on kuvittajan, kustannustoimittajan ja graafikon rooli tiedon visualisoinnissa. Tolvanen työskentelee datavisualisoinnin ja tietokuvakirjat yhdistävän projektin parissa, joka sai alkunsa Fulbright-stipendiaattikaudesta Simmonsin yliopiston lastenkirjallisuuden tutkimuskeskuksessa, Bostonissa, MA, Yhdysvalloissa alkuvuonna 2022.

Lue Pirita Tolvasen katsaus Lastenkirjainstituutin blogista.