Onnimanni-palkinto Lukulahja lapselle -ohjelmalle

Vuoden 2022 Onnimanni-palkinto myönnetään Lukulahja lapselle -ohjelmalle vaikuttavasta työstä varhais- ja ääneen lukemisen hyväksi. Hanke on onnistunut nostamaan lukemista esiin tasavertaisesti koko maassa ja kaikissa vauvaperheissä. Lukulahja lapselle -ohjelmaa hallinnoi Lukukeskus.

Lukulahja lapselle on ensimmäinen Suomessa toteutettu valtakunnallinen, koko ikäluokan tavoittanut kirjalahjaohjelma. Hanketta rahoitettiin vuosina 2019–2021 Suomen Kulttuurirahaston tuella, ja toiminta on jatkunut vuoden 2022 ajan eduskunnan myöntämistä budjettivaroista. Eduskuntavaalikauden päättyessä on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota ohjelman merkitykseen ja riittävän rahoituksen varmistamiseen.

Lukulahja lapselle -ohjelmassa vauvaperheille jaetaan neuvolatarkastuksen yhteydessä kirjakassit, joita on saatavilla yhdeksällä eri kielellä. Säännöllisestä ääneen lukemisesta on tutkitusti paljon hyötyä, ja hanke on onnistunut lisäämään varhaislukemista vauvaiästä lähtien. Ohjelman jatkuminen on tärkeää myös lukutaidon ja -harrastuksen kannalta, sillä varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat suuresti myöhempiin lukutottumuksiin.

Onnimanni-palkinnon raati toivoo, että niin vanhemmat kuin päättäjät tiedostavat perheiden yhteisten lukuhetkien merkityksen. Raati haluaa osoittaa tukensa Lukulahja lapselle -ohjelmalle ja painottaa, että hanke ansaitsee pysyvän rahoituksen. Lisäksi raati huomauttaa, että mahdolliset kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset ovat paitsi kovin lyhytjänteistä politiikkaa, myös suuressa ristiriidassa ajankohtaisen lukutaitokeskustelun kanssa.

Lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkintoa on jaettu vuodesta 1993 saakka lasten- ja nuortenkirjallisuutta tai sen asemaa ja merkitystä edistävästä teosta tai toiminnasta. Palkinnon voi saada yksittäinen henkilö tai yhteisö. Tunnustuspalkintoon kuuluu Marjatta Kurenniemen saturomaani Oli ennen Onnimanni sekä kolme raha-arpaa.

Onnimanni-palkintoraatiin kuuluivat vuonna 2022 raadin puheenjohtaja, kuvittaja Sari Airola, kirjailija Sini Helminen, kirjailija Joonas Riekkola sekä Lastenkirjainstituutin edustajat Marjo Kauttonen ja Anna Tiitinen.

Vuoden 2022 Onnimanni-palkinto jaettiin Tampereen Kirjafestareilla la 3.12.2022 klo 11.

Lue palkintoperustelut.

Lue lisää palkinnosta.

Lisätiedot:
Kaisa Laaksonen, toiminnanjohtaja, Lastenkirjainstituutti
Yhteystiedot