Lastenkirjainstituutin vuosi 2020 oli aktiivinen ja monipuolinen

 

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin keskiviikkona 7.4. Lastenkirjainstituutin tiloissa ja etäyhteydellä. Kokous hyväksi Lastenkirjainstituutin vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Lastenkirjainstituutin toiminta jatkui aktiivisena ja monipuolisena vuonna 2020. Vuoden teemana oli tutkimus, ja tarkoituksena tiivistää yhteistyötä yliopistojen kanssa ja innostaa etenkin opiskelijoita lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksen pariin.

Koronapandemia vaikutti Lastenkirjainstituutin toimintaan ja muutti suunnitelmia vuoden kuluessa. Harvoja suunnitelmia jätettiin kokonaan toteuttamatta. Pikemminkin vuoden aikana otettiin pakon edessä käyttöön uusia työvälineitä ja toimintamalleja, jotka todettiin hyviksi etenkin valtakunnallisen palvelun mahdollistamiseksi. Osa niistä jää varmasti pysyviksi toimintatavoiksi pandemia-ajan jälkeenkin.

Keväällä Lastenkirjainstituutti oli muutaman kuukauden ajan suljettu ja henkilökunta pääosin etätöissä. Osittaisia etätöitä jatkettiin syksylläkin ja marras-joulukuun ajan asiakkaita palveltiin vain sopimuksen mukaan. Muutamia tapahtumia siirrettiin keväältä toteutettavaksi syksyllä, ja ne päädyttiin syksylläkin toteuttamaan etäyhteyksillä.

Lukemo-portaalin ylläpitoa ja kehittämistä tehtiin Lastenkirjat esiin! -hankkeen rahoituksella ja loppuvuodesta OKM:n myöntämällä erityisavustuksella. Lukemo-portaalissa eniten vierailijoita oli keväällä poikkeustilan aikana, jolloin etäopetuksessa oleville koululaisille tarvittiin uudenlaisia materiaaleja ja vinkkejä. Lastenkirjat esiin! -hanke jatkui vuoden loppuun asti ja siinä toteutettiin mm. Lukijan luo -artikkelikokoelma, johon koottiin hankkeessa esillä olleiden asiantuntijoiden vinkkejä lasten ja nuorten lukuinnon edistämiseen. Lukuklaani-hanke päättyi onnistuneeseen virtuaalisena toteutettuun päätösseminaariin, joka keräsi liki 300 kuulijaa eri puolilta maata.

Lastenkirjan kuvitustaide -hanke käynnistyi ja hankkeessa toteutettavaa kuvittajatietokantaa alettiin rakentaa. Kirjastossa valmisteltiin siirtymistä uuteen kirjastojärjestelmään.

Lastenkirjainstituutin strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2021–2025 vahvistettiin. Uudeksi arvoksi rohkeuden, avoimuuden ja asiantuntijuuden rinnalle nostettiin yhdenvertaisuus. Uudessa strategiassa korostuu toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun merkitys, yhteistyö ja toivottujen uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet. Tutustu strategiaan.

Lastenkirjainstituutin toiminta kurottautuu moneen suuntaan ja uusia yhteistyön mahdollisuuksia avautuu. Lastenkirjainstituutin asema niin lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntijana, tutkimuksen tukijana kuin lukutaitotyön osaajana on vahvistunut viime vuosina. Vuosittaiset painotukset ja teemat ovat välttämättömiä töiden kokonaismäärän hallitsemiseksi. Toimintaa toteuttava ydinjoukko on edelleen pieni, ja voimavarat tulee huomioida toimintaa suunniteltaessa.

Lukeminen on poikkeusaikana noussut uuteen arvoon suomalaisten eri-ikäisten keskuudessa. Tämä näkyi myös keväällä toteutetussa lapsiperheiden lukutapoja koskevassa kyselyssä, jonka Lastenkirjainstituutti toteutti. Työ lasten- ja nuortenkirjallisuuden edistämiseksi on merkittävää.

Vuoden 2020 toimintakertomukseen voi tutustua täällä.