Vaikuttaminen ja esikuvat nousevat vahvasti esille vuoden 2020 lasten- ja nuortenkirjoissa

Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin

Lastenkirjainstituutin Kirjakori-näyttely esittelee vuoden 2020 lasten- ja nuortenkirjasadon. Näyttelyssä on mukana kaikkiaan 1203 lasten- ja nuortenkirjaa. Kirjamäärä on pysynyt suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Kotimaisia kirjoja on jo neljättä vuotta peräkkäin käännöksiä enemmän, 53 %. Kirjoja on mukana kaikkiaan 154 kotimaiselta ja ulkomaiselta kustantajalta.

Julkaistavien lasten- ja nuortenkirjojen määrän kehitystä on seurattu Lastenkirjainstituutin Kirjakori-tilastoissa jo vuodesta 2001 lähtien. Seurantatilastot kertovat vuosittaisen kirjojen ilmestymismäärän kasvaneen huomattavasti vuodesta 2001 (807 kirjaa), mutta tasaantuneen vuosien 2007–2012 yli 1400 kirjan jälkeen noin 1200 kirjan tasolle viime vuosina. Sekä kuvakirjojen että lasten- ja nuortenromaanien osalta kotimaisten osuus määrästä on kasvanut ja käännöskirjojen määrä laskenut.

Vuoden 2020 kirjoissa esille nousivat ympäristöasiat ja ilmastonmuutos. Kauno- ja tietokirjallisuudessa korostuu, kuinka jokainen voi vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, ja pienikin teko on merkittävä. Osallistumista ja vaikuttamista käsittelevissä tietokirjoissa tarjotaan esikuvia, joiden esimerkkiä seuraamalla nuoret voivat vaikuttaa itseään ja koko maailmaa koskettaviin asioihin.

Fantasiakirjallisuutta julkaistaan edelleen paljon ja rajaa realismin ja fantasian välille on entistä vaikeampi vetää. Velhotarinoiden ja eri maailmoihin sijoittuvan fantasian rinnalla on vaihtoehtoiseen todellisuuteen tai vaihtoehtohistoriaan sijoittuvia teoksia sekä tarinoita, joissa lelut muuttuvat arjen keskellä eläviksi ja joissa eläimet neuvovat lapsia.

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi vuonna 2020 levinnyt COVID-19 eli koronavirus ehti mukaan yhteen nuortenkirjaan, jonka lisäksi muutamissa lastenkirjoissa käsiteltiin erilaisia viruksia ja niiden leviämistä. Kuolemaa käsitteleviä kirjoja ilmestyi useita.

Moninaisuus on lasten- ja nuortenkirjallisuudessa vahvistunut, mutta vielä nykyistä enemmän tarvittaisiin kirjoja, jotka tarjoavat samaistumiskohteita monenlaisista perheistä ja etnisistä taustoista tuleville lapsille ja nuorille sekä huomioivat erilaiset kyvykkyydet, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden. Kotimaisissa lastenromaaneissa käsiteltiin poikkeuksellisen paljon perhedynamiikkaan liittyviä häiriöitä ja jopa suoranaista lasten kaltoinkohtelua.

Kirjakori-näyttely on esillä Lastenkirjainstituutissa 29.3.–9.6.2021. Näyttelyn yhteydessä on esillä Meria Palinin kuvituksia Tuula Korolaisen kirjaan Sara ja kadonneet sateet (Karisto) sekä Julia Savtchenkon kuvituksia J. S. Meresmaan kirjaan Minä, kissa (Art House).

Kirjakori-materiaalit löytyvät Lastenkirjainstituutin kotisivulta osoitteesta lastenkirjainstituutti.fi/kirjakori-2020. Voit tutustua tilastoihin, teemakatsaukseen ja -artikkeliin, kirja- ja kustantajalistaan, katsoa valokuvia ja videon Kirjakori-näyttelystä:

Kuva korista, jossa on kirjoja ja teksti Kirjakori

Lastenkirjainstituutti on toistaiseksi avoinna sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä kirjastoomme, jos olet kiinnostunut vierailemaan näyttelyssä: kirjasto(a)lastenkirjainstituutti.fi, p. 050 4632 786.

Lisätietoja: Kaisa Laaksonen, toiminnanjohtaja, o. 050 3615639, kaisa.laaksonen(a)lastenkirjainstituutti.fi