Ilmiöoppimisen materiaalipankissa on nyt tehtäviä myös yläkoululaisille

Materiaalipankista löytyy ilmiöoppimisen tehtäviä useiden eri oppiaineiden tunneille yläkouluun

Lastenkirjainstituutti on tuottanut verkkopohjaisen materiaalipankin ilmiölähtöisen opettamisen tueksi kaikille ala- ja yläkoulujen opettajille. Kirjojen tarinat tuovat ilmiön opetustilanteeseen, ja kirjoihin liittyvät valmiit tehtävät helpottavat opettajan työtaakkaa. Syksyllä 2017 materiaalipankkiin saatiin nuorille suunnattuja tehtäviä. Materiaalipankissa on tällä hetkellä 85 tehtävää alakoululaisille ja 60 yläkoulun oppilaille.

Materiaalipankin tehtävät pohjaavat lasten- ja nuortenkirjoihin, jotka ovat tarttuneet aikamme ilmiöihin: ilmastonmuutokseen, monikulttuurisuuteen, muuttuvaan perheeseen ja tunteisiin. Tehtävät käsittelevät aiheita laajasti ja kattavat samalla monia muitakin ilmiöitä. Käytössä on hakutoimintoja, joiden avulla voi etsiä sopivia tehtäviä ikäryhmittäin ja aihepiireittäin. Uusissa yläkouluikäisten tehtävissä korostuvat oppijan oma tekeminen ja monipuolisuus; tehtävät soveltuvat äidinkielen opiskelun lisäksi muun muassa tietotekniikan, historian, yhteiskuntaopin, maantiedon ja kuvataiteen oppitunneille. Esimerkiksi ilmastonmuutosta tutkitaan kirjojen tarinoissa ja käyttämällä karttasovelluksia, muokkaamalla kuvia, suunnittelemalla sanomalehtiä ja koodaamalla.

Tehtävällä voi täyttää yhden oppitunnin tai niistä voi rakentaa kokonaisuuden oppijoiden kiinnostuksen kohteita ja oppimistavoitteita seuraten. Osa tehtävistä keskittyy tiettyyn kirjan osioon tai lukuun, osa koko kirjaan. Kirjaa voi kuljettaa vaikka koko lukuvuoden työskentelyn rinnalla käyttäen materiaalipankin tehtäviä oppimispolun välietappeina ja rajanylityspaikkoina toisiin oppiaineisiin. Kirjojen hankkiminen tai lainaaminen on opettajan tai oppilaan vastuulla.

Tehtäviä tuotetaan pääasiallisesti yhteistyössä yliopistojen opettajankoulutuksen kanssa, mutta mukana on myös sanataidetehtäviä. Tehtävien suunnittelun voi ottaa osaksi kurssisisältöä perehdyttäessä ilmiölähtöiseen opettamiseen ja lastenkirjallisuuden hyödyntämiseen opetuksessa. Materiaalipankin kotisivuilla on kattavasti lisätietoa osallistumisesta opettajankoulutuslaitoksille ja muille kiinnostuneille.

lastenkirjainstituutti.fi/materiaalipankki