Skoj att mäta med Klass 1b. Cm, dm och m med klass 1b