Maktabadda waa saaxiibkaaga

Somalinkielinen käännös Kirjasto on kaverisi -kirjasesta (2020).