Konungen och drottningen. Sagor

Käännös: Anna Bondestam.