Kapina Karhumaassa

Kuvitusoriginaalien/luonnosten sijainti: Lastenkirjainstituutti.