Imašlaš meahcci

Saamenkielinen teos. Käännös pohjoissaameksi: Milja Guttorm.