Hálssatanjeakki noaidi

Saamenkielinen teos. Teksti pohjoissaameksi.