Elle, Hánsa og heksa

Saamenkielinen alkuteos. Käännös norjaksi: Heidi Salmi.