Ekorrens berättelser

Kirjoitettu nimellä: Morbror Doktorn (= Max Oker-Blom).

Gertrud Solitanderin kansi teokseen Ekorrens berättelser (Lilius & Herzberg 1910).