Tulevaisuutta luomassa

Laura Lähteenmäki: North end – niskaan putoava taivas

Kirja: Lähteenmäki,  Laura: North End – Niskaan putoava taivas. WSOY 2012. Kirjan tiivistelmä

Tehtävässä on tarjolla erilaisia tapoja työstää kirjan maailmaa ja teemoja: lautapeli, tietokonepeli, kirjoitustehtävä ja ulkopeli.

Hakusanat: kuvataide, käsityö, äidinkieli, maantieto, matematiikka, tietotekniikka, liikunta, ryhmätyö, suunnittelu, pelillisyys, tiedonhaku, miljöö

Tehtävänanto: Opettaja lukee kirjaa oppilaille ääneen. Kirjasta keskustellaan ja pohditaan mihin aikaan kirja liittyy. Keskustellaan oppilaiden kanssa heidän kirjasta tekemien havaintojen pohjalta ja mietitään, kuinka ne liittyvät ilmastonmuutokseen ja miksi. Kirjan perusteella tehdään esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

  • Lautapeli: Oppilaat suunnittelevat itse lautapelin. Peliin tehdään pohja,  hahmot ja säännöt kirjan tarinan tapahtumaympäristöön (esim. labyrintti, tarinassa olleen yhdyskäytävän innoittamana). Tehtävää voi toteuttaa kuvaamataidon, käsityön, äidinkielen ja maantiedon oppitunneilla.
  • Koodattu tietokonepeli: Tehtävää voisi toteuttaa matematiikan, äidinkielen, maantiedon ja kuvaamataidon oppitunneilla.
    Vinkki! Katso kirjaan liittyvät ohjelmointitehtävät Ohjelmoinnin harjoittelua, Kissamies Joonan ohjailevat kengät, Piirrä reitti Teklan varastoon ja Algoritmeissa on voimaa
  • Kirjoita & kuvita: Oppilaat kirjoittavat tarinan ja kuvittavat sen. Tehtävässä voi valita haluaako kirjoittaa lisää jostakin kirjan hahmosta, kuvitella itsensä kirjan tarinaan ja kirjoittaa elämästä kirjan miljöössä tai kuvata itse kuvittelemaansa tulevaisuutta. Tässä tehtävässä oppilaat voivat myös tutustua ilmastonmuutokseen tarkemmin. Samalla he saavat harjoitella kriittistä ajattelua sekä etsiä tietoa itse valitsemistaan lähteistä. Tiedonhakua voi tehdä tueksi tarinan kirjoittamiseen tai aiheeseen voi perehtyä tarinan kirjoittamisen jälkeen. Tehtävässä yhdistyy äidinkieli ja kuvaamataito.
  • Liiku!: Oppilaat suunnittelevat seikkailu-/tehtäväradan tai leikin/pelin ulos kirjan teemaan pohjautuen.

 

 Tehtävä PDF

Laatija: Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat,
Turun OKL, Rauman kampus 2017

Ikäryhmät: /
Asiasanat: